Terug naar overzicht

Een hele week tussen de selfies

Overal zelfgemaakte foto’s van studenten. Alsof je door Facebook loopt en op elke hoek geconfronteerd wordt met de alom bekende zelfportretten. Het is de zelfgemaakte data van eerstejaarsstudenten Communication & Multimedia Design. Afgelopen week hebben zij het fenomeen selfies onderzocht.

Welke invloed hebben de media en hoe gebruik je middelen om je identiteit aan te geven? In het kort zijn dat de onderzoeksvragen die de basis vormen voor het vak Inleiding Mediastudies die eerstejaarsstudenten Communication & Multimedia Design volgen.

Regels en grenzen
‘Studenten moeten de hele week selfies maken, categoriseren en analyseren’, legt docent Wander Eikelboom uit. De bedoeling van de lesweek is studenten zich bewust maken van de wijze waarop ook zij zich aanpassen aan door de media geschreven regels en de grenzen die opgelegd worden door de technologie.

‘De wijze waarop je een selfie maakt is afhankelijk van onder meer of je man of vrouw bent, waar je de selfie wilt plaatsen, je culturele achtergrond. Door veel selfies te maken en te categoriseren kun je die verbanden beter zien’, zegt Eikelboom.

Collectief leren
In feite leren de eerstejaarsstudenten in één week onderzoek doen; data verzamelen, categoriseren en analyseren. Hoewel ze individueel selfies maken, leren ze ook van elkaar. ‘De studenten zitten bij elkaar in studio’s. Je merkt dat ze collectief leren, maar we toetsen ze wel individueel’, zegt docent Mark Meeuwenoord.

Tot nieuwe inzichten over het fenomeen selfie leidt de opdracht van studenten niet. Wel worden ze zich bewuster van het fenomeen. ‘Bovendien beginnen ze nu te werken aan hun identiteit als ontwerper. Daar past een opdracht als deze ook wel bij’, zegt Eikelboom.

Een deel van de selfies is online te vinden.

Punt. Of had jij nog wat?

moeder van Luke

Heerlijk om mijn jongen zo bezig te zien! Trots

2014-11-12 12:18:07

Meer lezen?