Terug naar overzicht

Vijf opleidingen krijgen een herkansing van NVAO

Vier hbo-opleidingen en één universitaire bachelorstudie krijgen een onvoldoende van onderwijskeurmeester NVAO, terwijl zes andere opleidingen zich ‘goed’ mogen noemen.

De Leidse opleiding Afrika Studies moet deze keer de zwaarste kritiek incasseren. ‘De commissie meent dat het curriculum geen volledige opleiding Afrika Studies biedt’, staat onomwonden in het NVAO-besluit. Vakgebieden als culturele antropologie, ontwikkelingseconomie en sociologie komen te weinig aan bod en de commissie twijfelt aan ‘de mate waarin academische vaardigheden in het curriculum zijn opgenomen’.

Betere stageplaatsen en stagebegeleiding
De opleiding kan evenmin duidelijkheid verschaffen over de begeleiding van studenten en de oorzaken van studievertraging. Er zijn bovendien nogal weinig studenten, wat een bedreiging voor de opleiding vormt. Die studenten zouden volgens de commissie betere stageplaatsen en stagebegeleiding moeten krijgen. De opleiding moet grondig ingrijpen en krijgt daar twee jaar de tijd voor.

Tik voor bedrijfseconomie
Ook de Utrechtse hbo-opleiding bedrijfseconomie krijgt een tik op de vingers. Van de twintig beoordeelde afstudeerwerkstukken hadden er vijf geen voldoende mogen krijgen. Van tien extra beoordeelde werkstukken waren er nog eens zes beneden hbo-niveau; ze hadden onvoldoende diepgang, het toegepaste onderzoek vertoonde manco’s en er zaten ‘beroepsfouten en gebreken in redeneringen en conclusies’.

Problemen met onderzoeksvaardigheden
Bij de bacheloropleiding communicatie van de Haagse Hogeschool spelen ook problemen met de onderzoeksvaardigheden. Vijf van de 23 beoordeelde eindwerkstukken halen het hbo-niveau niet. Er zouden meer onderzoekdocenten nodig zijn om daar samen met het lectoraat iets aan te doen. De opleiding krijgt anderhalf jaar de tijd om zich te verbeteren.

Pijnlijk
Volgens de commissie die de hbo-master learning & innovation van Stenden Hogeschool beoordeelde waren drie van de 26 opgevraagde scripties onder de maat en ‘voorts vindt de commissie in zijn algemeenheid voor alle bestudeerde scripties dat het innovatieve karakter beperkt is’ – wat voor een innovatieopleiding toch een beetje pijnlijk is.

Ook de opleiding tot tweedegraads leraar godsdienst van de particuliere opleider CGO komt niet in één keer door de keuring. Niet vanwege de scripties, al mogen sommige studenten wat meer onderzoekend vermogen laten zien. Het ligt deze keer aan de toetsen: de commissie adviseert de opleiding ‘om meer aandacht te besteden aan een juiste balans in de toetsing, zowel in toetsvormen, als ook in de balans tussen cognitieve niveaus’.

Zes opleidingen steken boven het gebruikelijke niveau uit en zijn als ‘goed’ beoordeeld. Daarvan kan de Hogeschool Rotterdam er drie op zijn conto schrijven: de creatieve masteropleidingen autonome beeldende kunst, interior architecture & retail design en media design & communication. Ook de twee research masters in business en economics aan de Universiteit van Tilburg zijn ‘goed’, net als de opleiding logopedie aan de Hogeschool Utrecht.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?