Terug naar overzicht

Ook hoogopgeleide met handicap maakt kans op extra banen

Ook hoogopgeleiden komen straks in aanmerking voor de aangekondigde 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten. Eerder dreigden zij buiten de boot te vallen.

Woensdag verdedigde staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken haar zogeheten ‘Quotumwet’ in de Tweede Kamer. Daarmee wil ze tot 2026 stapsgewijs 125.000 extra banen creëren. Die zijn in haar voorstel alleen bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen.

Hoger salaris
Gevreesd werd dat dit nadelig zou uitpakken voor hoogopgeleiden met een arbeidsbeperking. Omdat zij vaak een hoger salaris verdienen, zouden ze niet onder het quotum vallen. Werkgevers kunnen hen dan niet meetellen bij de verplichte hoeveelheid arbeidsgehandicapten die ze straks in dienst moeten hebben.

Regeringspartijen VVD en PvdA lijken dat nu ook te beseffen, meldt de Volkskrant. Ze dienden een motie in om ook hoogopgeleiden mee te tellen in het quotum. Mocht dat tot verdringing van lager opgeleiden leiden, dan wordt het aantal extra banen uitgebreid.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?