Terug naar overzicht

Solar Seminar: ‘Denk toch aan je kleinkinderen!’

Kies je voor zwarte zonnepanelen met een hogere opbrengst of voor mooie, gekleurde panelen met een lagere opbrengst? En besluit je eerder tot de aanschaf van dure maar recyclebare zonnepanelen of kies je voor panelen die goedkoper zijn maar niet gerecycled kunnen worden?

De bezoekers van het Solar Seminar kiezen in het tweede geval unaniem voor recyclebaar materiaal. Ergens in de zaal klinkt: ‘Denk toch aan je kleinkinderen!’ Het seminar over zonne-energie werd op 4 december georganiseerd door het Expertisecentrum voor Duurzame Innovatie van Avans, in samenwerking met onder meer Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool.

Zonnepanelen
Centraal staan de ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen en de productie hiervan. De verschillende sprekers houden zich allen bezig met zonne-energie, zij het op uiteenlopende wijze. Zo werkt Bart de Gier bij Eurotron, een bedrijf dat zich toelegt op de productie en bouw van zonnepanelen. Paul Bastianen licht het publiek voor over verminderde lichttransmissie na glasbeschadiging en Jan Bernards is gespecialiseerd in nanogestructureerde coatings.

De Wijk van Morgen
Ook Zeger Vroon, verbonden aan Zuyd Hogeschool, mag zijn zegje doen. Hij vertelt over het innovatieve programma ‘De Wijk van Morgen‘. Deze wijk beslaat vijf kilometer land tussen Heerlen en Aken waarop vier huizen zijn gebouwd (zie foto). Bij elk huis proberen de onderzoekers ‘een extra slag’ te maken in duurzaamheid. Zo wordt er momenteel onder meer geëxperimenteerd met het koelen van de zonnepanelen om rendementsverlies in te perken.

Flickr/TeslaHeerlen

Uit het seminar blijkt vooral dat er op het gebied van zonne-energie veel ontwikkelingen gaande zijn, waardoor zonnepanelen steeds ‘beter, slimmer en betaalbaarder’ worden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?