Terug naar overzicht

Wordt de jeugdzorgprofessional overbodig?

Vanaf januari 2015 gaat er nogal wat veranderen in de zorg. Ook in de jeugdzorg. Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving organiseert een symposium over de rol van professionals in het benutten en versterken van eigen krachten en de sociale omgeving van de cliënt.

Het symposium ‘It takes two to tango!’ van donderdagmiddag 11 december wordt mede georganiseerd door Surplus Welzijn, Amarant en de gemeente Den Bosch.

Naast een aantal lezingen bestaat het symposium diverse workshops zoals:

What does it take to tango?
In deze workshop vertellen Jeannette Merks en Annet Keptijn van het het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving en Esther van Tilburg en Jessica van Berkel, medewerkers wijkteam SWT Helftheuvel, over het project ‘Samen werken aan het versterken van krachten in de wijk’ van de Wmo-werkplaats van Avans. Dat is een samenwerking van het lectoraat met vier sociale wijkteams en basisteams Jeugd en Gezin in Den Bosch. De workshopleiders gaan in op het parallelproces rondom zelfregie en het proces van de wijkteams in de startfase en van de bewoners met wie zij werken. En welke kennis, houding en vaardigheden nodig zijn om de zelfregie bij bewoners en professionals te versterken.

Eigen kracht: doet de professional er nog toe?

De nieuwe wet voor de jeugdzorg gaat uit van een versterking van de pedagogische maatschappij. Eigen kracht, zelfredzaamheid en versterking van het beroep op informele zorg zijn kernwoorden in het overheidsbeleid. In deze workshop gaat Hans Opbroek, lid van de kenniskring van het lectoraat, in op de vraag of dat de professional overbodig maakt. En als dat niet het geval is: welke rol is er dan nog weggelegd voor de professional en welke kwaliteiten zijn daarvoor nodig?

Hoe vergroot je het sociale netwerk van jonge Marokkaanse Nederlanders?
Uit een recente studie van docent Youssef Azghari blijkt dat de participatie van Marokkaans-Nederlandse jongeren zeer laag is. Vooral op de arbeidsmarkt. In vergelijking met Nederlandse leeftijdsgenoten komen zij vaker in de knel. Deels komt dat door hun beperkte sociale netwerk. Dat heeft te maken met een sterke gerichtheid op hun Marokkaanse achtergrond enerzijds en vooroordelen onder veel Nederlanders anderzijds. In deze workshop geeft Youssef een korte toelichting op de uitkomsten van de studie en gaat een dialoog aan over de rol van professionals bij het vergroten van het sociale netwerk van deze kwetsbare groep.

Het symposium It takes two to tango! begint om 13.00 uur en is afgelopen rond 17.15 uur. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?