Terug naar overzicht

In memoriam Floris van Stempvoort

Op zondag 28 december 2014 is Floris van Stempvoort overleden. Floris was sinds september 2013 student bij de opleiding Gezondheidszorgtechnologie in Tilburg. Hieronder het In Memoriam namens de Academie voor Gezondheidszorg.

In zijn overlijdensadvertentie lazen we:
“Hoe zwaar en moeilijk moet het leven voor jou geweest zijn.
Hoe dapper, dat je het zo lang geprobeerd hebt.
Hoe dapper, dat je aan jezelf hebt toegegeven dat het zo echt niet meer kon.”

Na een succesvol eerste jaar bij Avans Hogeschool besloot Floris om zijn opleiding Gezondheidszorgtechnologie tijdelijk te onderbreken. Hij had tijd en ruimte voor zichzelf nodig. Floris hield contact met onze opleiding, maar was na de zomervakantie niet meer aanwezig op school. Wij keken er naar uit om hem volgend studiejaar weer terug te zien. Bij de start van het nieuwe kalenderjaar kwam het overlijdensbericht heel onverwacht.

We herinneren ons Floris als een vriendelijke en betrokken jonge man, die zijn studie serieus aanpakte. Hij was een echte luisteraar en zijn verlegen glimlach wekte bij studenten en docenten sympathie op. Hij was goedmoedig, bescheiden en rustig van aard. We kunnen ons nauwelijks voorstellen, hoe zwaar het leven voor Floris soms geweest moet zijn. In stilte en met diep respect herdenken wij Floris.

Inmiddels hebben zijn ouders, familie en vrienden op zaterdag 3 januari 2015 in besloten kring afscheid van hem genomen. We wensen hen allemaal heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens alle docenten en studenten van de opleiding Gezondheidszorgtechnologie en de directie van de Academie voor Gezondheidszorg,
Pieter Landkroon en Anke Strang.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?