Terug naar overzicht

Nieuw opleidingsprofiel HBO-Verpleegkunde

Studenten die volgend jaar kiezen voor een opleiding HBO-Verpleegkunde, starten vanaf september 2016 met een vernieuwde opleiding. Het nieuwe opleidingsprofiel wordt vandaag door zeventien hogescholen gezamenlijk gepresenteerd tijdens het congres Bachelor of Nursing 2020.

Het huidige opleidingsprofiel stamt uit 2001 en is sterk verouderd. De zorg die hbo-verpleegkundigen verlenen is veranderd. Het accent is verschoven van ziekte en zorg naar het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag. Bovendien wordt de zorg complexer; meer patiënten hebben meerdere aandoeningen. Patiënten en mantelzorgers zijn mondiger en willen beter geïnformeerd worden.

Een andere ontwikkeling is dat wijkverpleegkundigen een belangrijke rol gaan spelen. Zorg zal meer thuis plaatsvinden dan in het ziekenhuis. Verpleegkundigen moeten in de toekomst meer weten over technologische ontwikkelingen als e-health en domotica.

Generalistisch
Voor de opleidingen betekent het dat de hbo-verpleegkundigen generalistischer worden opgeleid. Op die manier kunnen ze in alle sectoren van de zorg aan de slag. Ook gaan de opleidingen meer samenwerken met regionale zorgorganisaties en het onderwijs daarop afstemmen.

Daarnaast wordt het onderzoekend vermogen van de verpleegkundige versterkt. Die kan dan kritisch en reflectief kijken naar verbeteringen voor de patiënt of diens omgeving.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?