Terug naar overzicht

Opinie: Nooit is het een cartoonist gelukt mij op de kast te jagen

Moordenaars van het vrije woord gedijen het beste onder mensen die zich overgevoelig tonen, meent Avansdocent Youssef Azghari. Hij verzet zich al jaren tegen intolerante extremisten die in naam van de islam dood en verderf zaaien, maar ook tegen de anti-islam politici. Het volgende opiniestuk heeft Azghari geschreven als reactie op de aanslag in Parijs en is ook gepubliceerd in NRC Handelsblad.

De moord op de twaalf Fransen, waaronder de cartoonisten van het satirische blad Charlie Hebdo die de profeet Mohammed regelmatig op de hak namen, is niet alleen een aanval op de vrijheid van meningsuiting maar ook een aanslag op alle moslims.

‘Kennelijk zijn deze laffe moordenaars, die onder een luide oproep van ‘God is groot’ in het wilde weg slachtoffers maakten, niet op de hoogte van islamitische waarden, zoals menselijkheid en barmhartigheid’

Deze terroristische acties van een drietal criminelen raken de ziel van onze menselijke beschaving. Daarom verdienen deze monsters de allerhoogste straf. Kennelijk zijn deze laffe moordenaars, die onder een luide oproep van ‘God is groot’ in het wilde weg slachtoffers maakten, niet op de hoogte van islamitische waarden, zoals menselijkheid en barmhartigheid. Nog nooit is het een cartoonist gelukt om mij op de kast te jagen door symbolen van de islam grof af te beelden of aan te pakken. Integendeel, ik moest er vaker achteraf nog harder om lachen, vooral om wat het teweeg bracht aan felle reacties onder een deel van mijn geloofsgenoten.

Zo voelden sommige moslims zich in 2005 zwaar beledigd door de afbeelding van een man met een bom als tulband. Zij die zich gekrenkt voelden herkenden daarin zelfs direct het gezicht van de profeet. Dat al werkte op mijn lachspieren aangezien zij als enige wisten hoe de profeet eruit zag. Toen ze op straat hun woede de vrije loop lieten vanwege een onbenullige afbeelding met een boodschap toonden ze voor het oog van de hele wereld hoe overgevoelig ze waren. En wat erger was, dat ze nog nooit hebben geleerd om om te gaan met vrijheid van meningsuiting. Nu is dat te begrijpen als je ergens op het platteland in Afghanistan woont waar het merendeel nooit fatsoenlijk onderwijs heeft genoten en permanent in oorlog is. Helaas geldt het niet kunnen omgaan met vrijheid van meningsuiting ook voor een deel van jonge moslims die in het Westen zijn opgegroeid.

‘Wat een ongelooflijke arrogantie en gebrek aan verstand om namens een historische figuur te spreken en in zijn geloof zulke macabere daden te verrichten’

Zij geloven liever in Arabische sprookjes, zoals een warm onthaal in het paradijs als je je zelf opblaast, dan de realiteit onder ogen zien. Er worden teveel moorden gepleegd in naam van Allah. Nu weer in Parijs om zo de profeet Mohammed te wreken voor al het oneerbaars dat hem is ‘aangedaan’. Wat een ongelooflijke arrogantie en gebrek aan verstand om namens een historische figuur te spreken en in zijn geloof zulke macabere daden te verrichten. De inspiratie wordt gehaald uit de Koran die totaal uit zijn verband wordt gerukt en niet in de juiste context geplaatst wordt. Maar wat geen enkele cartoonist ooit is gelukt hebben deze schurken wel voor mekaar gekregen. Mij kwetsen. Ik voel mij beledigd door deze misdadigers die ‘Allahu akbar’ (God is groot) misbruiken. Het heeft geen zin om met deze ontaarde wezens, die de islam continu besmeuren en telkens Allah erbij roepen, in dialoog te gaan als zij mensen aan flarden schieten. We moeten ze met alle middelen bestrijden.

Nu is al eeuwenlang bekend dat fundamentalisten, ongeacht hun geloofsovertuiging of etnische achtergrond, helemaal niet van zelfspot houden. Ze zijn verschrikkelijk snel op hun tere zieltjes getrapt als je hun heiligste symbolen te kakken zet. Geen verstandig mens die kan bevatten waarom cartoonisten, die als taak hebben lezers meestal een glimlach op hun gezicht te toveren en ook tot nadenken zetten, kapot gemaakt moeten worden. Monsters zijn het, die deze daden verrichten, helemaal bezeten door de Satan, daar is niets goddelijks aan!

Ik moest bij de aanslag op de journalisten van Charlie Hebdo meteen denken aan een geradicaliseerde Nederlandse zelfmoordenaar. Deze moordenaars delen dezelfde radicale ideologie. De jonge Syriëganger, bekend onder zijn strijdnaam Abu Bakr al-Hollandi, blies zichzelf het afgelopen jaar op bij een politiebureau in Bagdad en veroorzaakte een enorm bloedbad.

‘Op het internet viel hij in de armen van de Internationale Schurken (IS)’

Ook zijn daad was ingegeven doordat deze kleine Sultan geloofde dat hij streed voor een heilige zaak door anderen te vermoorden. Het begon op een schoolreisje naar Den Haag eind 2013. De mbo-leerling voelde zich zwaar beledigd door een kunstwerk dat een naakte profeet Mohammed moest voorstellen. Alle stoppen sloegen door en hij schopte de installatie volledig aan gort. Als straf werd hij ruim drie maanden van school gestuurd. In de zeeën van tijd die hij had om zich dood te vervelen en zich te baden in zijn slachtofferrol tuurde hij eindeloos naar radicale websites. Op het internet viel hij in de armen van de Internationale Schurken (IS). Hij zocht moedwillig zijn dood op toen hij in Raqqa bij deze losgeslagen bende aansloot.

Nu is bekend dat voor fragiele mensen, zoals hij was, volgens zijn vader kon hij nog niet eens een Kalasjnikov vasthouden, twee opties waren. De eerste was wc’s schoonmaken van de plunderende terroristen, die iedere dag vuile handen maakten op het slagveld. De tweede optie was zichzelf uit elkaar laten spatten. Voor dat laatste heeft hij gekozen. Hij heeft zelfmoord gepleegd wat een doodzonde is binnen de islam.

‘Leren hoe je in een beschaafde wereld, waar iedereen zijn geloof vrij mag belijden, kunt omgaan met vrijheid van meningsuiting, in welke vorm dan ook’

Achteraf gezien had de school hem misschien beter niet weg moeten sturen maar een passende taakstraf kunnen geven. Dan kon hij leren hoe je in een beschaafde wereld, waar iedereen zijn geloof vrij mag belijden, kunt omgaan met vrijheid van meningsuiting, in welke vorm dan ook. Ik pleit daarom op scholen voor extra aandacht voor ‘omgang met vrijheid’, vooral bedoeld voor jongeren die dreigen door te schieten in zwart-wit denken, zo hun zelfrespect verliezen en radicaliseren. Of nog erger: naar wapens grijpen om de ander monddood te maken. Maar eenmaal bloed aan hun handen, horen ze hier niet thuis.

Vrijheid van meningsuiting is een heilige waarde die we met z’n allen, gelovigen en ongelovigen, moeten verdedigen tegen het radicale kwaad, maar ook tegen anti-islampopulisten die garen spinnen bij zulke tragedies, en ons allebei voortdurend angsten inboezemen. Dat is de grootste les die we kunnen trekken uit het drama in Parijs.

Punt. Of had jij nog wat?

A non-theist

"It may seem pompous, but I'd rather die standing than live on my knees” - Stéphane Charbonnier. Niets minder dan eer en respect. Wees geinspireerd en ontwaak een wervelstorm aan kritiek zoals bij Draw Mohammed Day, maar dan in geheel en continue.

2015-01-12 12:12:15

A non-theist

Ik ben daar ook geheel voor, maar bij andere religies ken ik weinig plaatsen zoals Mekka waar je niet mag komen, laat staan je religie/mening uiten zonder dat die overeenkomen met de rest.

2015-01-12 12:05:28

A non-theist

Sorry maar de Qur’an staat vol vreselijke dingen en instructies en er bestaat geen hoeveelheid hallucinogenen die dat kan veranderen. Bij kwade texten(zoals meeste) zoek gerust een context om dat te verdraaien, dat vind ik nou juist amusant.

2015-01-12 12:02:30

A non-theist

Islam is een religie, een verzameling leerstellingen en dogma of hoe je het graag wilt noemen. Een moslim is een individu met een specifieke geloofsovertuiging. Veel van islam is terecht om te bekritiseren. Voor de moslim verschilt dat per moslim.

2015-01-12 12:01:32

A non-theist

Bekijk youtu.be/tpeIS25jhK4 voor een moderate muslim peace conference. Ik vind persoonlijk deze mensen totaal niet lijken op het vertekende media beeld van “Allahu ackbar” schreeuwende zelfmoord terroristen of extremisten. Maar doe zelf maar oordeel.

2015-01-12 12:00:29

A non-theist

Zoals bij moslims is het net zo makkelijk om een christen, budhist, jood, satanist, pastafariaan of zelfs ongelovige te vinden die compleet knettergek is. Het is wel een uitdaging om zoveel terreur te vinden in naam van religie als in naam van islam.

2015-01-12 11:58:02

A non-theist

Ik zou graag willen geloven dat de oorzaak ligt bij een paar rotte appels, maar in realiteit kent vrijwel iedere religie extremisten terwijl het altijd moslims zijn die zo heftig reageren met talloze moorden en terreur vanwege dingen zoals plaatjes.

2015-01-12 11:55:34

A non-theist

Misschien als je moslim bent, maar helaas voor mensen met ander/zonder geloof en vrouwen gelden heel andere islamitische waarden. De beste manier om dat in te zien is door de Qur’an te lezen, het heilig boek voor moslims met de hoogste autoriteit.

2015-01-12 11:22:44

A non-theist

Ik kan begrijpen hoe jij er over voelt, maar wees alsjeblieft bewust dat je op deze manier wel kritiek herleid van waar die moet zijn naar moslims als jou waar die onnodig is. Dat is geenszins verzet tegen extremisten, zo worden ze eerder beschermd.

2015-01-12 10:53:45

Susanne

Helemaal eens met Meike; respect dat juist jij dit zo goed verwoordt.

2015-01-09 10:43:39

Meer lezen?