Terug naar overzicht

Studentenwijkteams als antwoord op veranderingen in de zorg

Tijdens een stage direct in het diepe gegooid worden. Het is spannend, maar toch zijn studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Breda (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) erg te speken over stages in wijkteams. Student Lobke: ‘‘Bij een “normale” stage krijg je je één op één begeleiding en kijk je vooral mee met je begeleider. Wij hebben drie weken een training gekregen en zijn daarna in het diepe gegooid. Ga het nu maar zelf doen.’

De zorg verandert en daar moet Avans op inspelen. De opleidingen MWD en SPH zijn een stageproject begonnen met speciale studentenwijkteams in samenwerking met MEE West-Brabant, een informatie- en adviesorgaan voor mensen met een beperking en hun omgeving.

Nieuwe vorm
Docent Rob van Vliet vertelt waarom Avans met het project komt. ‘De zorg verschuift steeds meer naar de gemeentes toe. Wijkteams worden steeds populairder en onze studententeams passen daar perfect tussen. Het is een nieuwe vorm van stage lopen waar we heel positief over zijn.’

Tijdens de stage gaan de studenten bij cliënten op bezoek, net zoals hulpverleners binnen wijkteams doen. De hulp die ze bieden verschilt van huiswerkbegeleiding tot crisishulpverlening. ‘Je begint met kleine taken, maar MEE geeft je al snel de vrijheid om ook de grote dingen op je te nemen. Je werkt heel zelfstandig. Als je ergens over twijfelt, kun je altijd terugvallen op het team dat achter je staat of op coaches die je begeleiden,’ vertelt student Eva Kuehn, die bij de eerste lichting stagiaires hoort.

Moeilijke cliënt
Ook Lobke van der Slagt is enthousiast: ‘We begonnen met twee briefings per dag, na een half jaar hadden we nog maar één briefing per week nodig. Soms weet je precies hoe je op een situatie moet reageren, soms is het lastig om de goede manier te vinden om iemand te helpen. Zo hadden we een keer een moeilijke cliënt, die compleet botste met onze normen en waarden. Hij maakte seksueel getinte opmerkingen en liet continu scheten. In het begin vonden we dat raar, maar uiteindelijk bleek dat we hem al aan het analyseren waren en een oplossing aan het bedenken waren om hem te helpen. MEE laat ons dan ook vrij om deze cliënt te kunnen helpen.’

Kwetsbaar opstellen
Ook Avans is blij met de vrijheid die de studenten krijgen. Rob van Vliet: ‘De stagiaires bij de wijkteams worden als volwaardig gezien. Waar een stagiaire zich bij een “normale” stage kan verschuilen achter een stagebegeleider, is dat bij wijkteams niet aan de orde. Ze moeten zich kwetsbaar kunnen opstellen, maar je merkt aan deze studenten wel dat ze een stuk verder zijn in hun ontwikkeling. Ze kunnen lastige problematiek het hoofd bieden.’

Daar wordt ook op gelet bij de selectieprocedure. Alle studenten van de opleiding mogen zich aanmelden, maar er moet wel gesolliciteerd worden. De studenten van de eerste studententeams hebben dit jaar deelgenomen aan de selectieprocedure. Rob: ‘Zij hebben kijk op de ervaring die je nodig hebt. Natuurlijk moeten de stagiaires begeleid worden, maar ze moeten ook een zekere mate van zelfstandigheid hebben.’ Lobke: ‘Je moet initiatief durven nemen. Dat is belangrijk als je dit werk wilt doen. Wij hebben studenten casussen uit onze stageperiode voorgelegd en gevraagd hoe zij op de situatie zouden reageren. We hebben er op gelet dat we mensen uitzochten die stevig in hun schoenen staan.’

Uitbreiden
Dit studiejaar zijn twaalf studenten verdeeld over drie studentenwijkteams van start gegaan. Rob van Vliet: ‘We hopen natuurlijk dat we dit project ook uit kunnen breiden naar andere organisaties. Er zal binnen Avans wel wat moeten veranderen, het vergt een andere begeleiding dan de reguliere stages, maar we kijken zeker naar de mogelijkheden.’

Punt. Of had jij nog wat?

Wolf

Krijgen die studenten ook betaald naar de verantwoordelijkheid die ze moeten dragen? Dit is eigenlijk hetzelfde maatschappelijke bezuinigingen wegmoffelen en studenten manipuleren.

2015-01-19 12:11:18

Meer lezen?