Terug naar overzicht

100ste gele kaart voor een zwakke opleiding

Voor de honderdste keer deelt onderwijskeurmeester NVAO een gele kaart uit aan een zwakke opleiding. Maar er is ook goed nieuws: negen opleidingen krijgen complimenten.

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten krijgt de meeste lof. De drie masteropleidingen van de faculteit bouwkunst kregen allemaal het predicaat ‘goed’: de hogeschool heeft volgens het panel van deskundigen een duidelijke visie op het vak en op het onderwijs.

Ook twee architectuuropleidingen van de Hogeschool Rotterdam zijn goed, net als de opleiding control systems engineering van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, global health van de Universiteit Maastricht en twee agrarische opleidingen van hogeschool Vilentum.

Opleiding schiet tekort
De masteropleiding European studies van de Universiteit Maastricht daarentegen heeft het minder goed voor elkaar. Die opleiding ‘schiet op essentiële punten tekort’, aldus het deskundigenpanel. Het onderwijsprogramma mist focus en samenhang, inhoudelijke en methodologische vakken worden niet goed met elkaar in verband gebracht.

Bovendien mist het management van de opleiding elk gevoel van urgentie, aldus het rapport. De problemen waren in 2008 ook al aangekaart, ‘maar die kritiek is door de opleiding kennelijk onvoldoende serieus ter harte genomen’. In 2008 kon de NVAO nog geen verbeteringen afdwingen, nu wel: de opleiding krijgt twee jaar om tekortkomingen te herstellen.

Afstudeerwerk niet goed genoeg
De tweede gele kaart is voor de opleiding ‘maatschappelijk werk en dienstverlening’ van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De eindwerkstukken van afgestudeerden bleken bij controle niet altijd goed genoeg. Het panel is ‘niet in voldoende mate overtuigd dat alle afgestudeerden over de nodige competenties beschikken’.

De ‘herstelperiodes’ bestaan sinds 2011, en de twee van vandaag brengen het totale aantal op precies honderd. ‘In zijn algemeenheid durf ik te stellen dat opleidingen die een herstelperiode hebben gehad er goed uitkomen’, zei NVAO-voorzitter Anne Flierman een paar weken geleden. ‘Sommigen stijgen zelfs boven zichzelf uit. Die halen ineens een “goed” op bepaalde onderdelen, in plaats van een voldoende.’

De NVAO heeft deze ronde in totaal 36 opleidingen gekeurd. Behalve negen goede en twee onvoldoende opleidingen waren er 25 prima in orde: die krijgen het predicaat ‘voldoende’.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?