Terug naar overzicht

Donderdag kort geding tegen studentbezetters Universiteit van Amsterdam

De actievoerders die een faculteitsgebouw van de Universiteit van Amsterdam bezet houden, kunnen waarschijnlijk tot donderdag blijven zitten. Dan dient het kort geding dat de universiteit heeft aangespannen.

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam gaf de actievoerders maandag een ultimatum: dinsdag om twaalf uur moesten ze het Bungehuis verlaten hebben. Maar de studenten weigeren te vertrekken voor aan hun eisen is voldaan, terwijl het bestuur pas wil praten als de actievoerders het pand hebben verlaten.

Urgentie
De universiteit probeert de studenten nu via de rechter het pand uit te krijgen. Het kort geding dient donderdagmiddag. De rechter moet binnen twee weken uitspraak doen, maar kan ook dezelfde dag nog een oordeel vellen. Dat is afhankelijk van de urgentie van de zaak.

Volgens de universiteit is die groot: docenten en medewerkers zouden hun werk niet kunnen doen omdat de deuren gebarricadeerd zijn, en de bezetting hindert het onderwijs omdat colleges verplaatst moeten worden naar andere gebouwen. De actievoerders op hun beurt benadrukken dat ze bewust hebben gekozen voor een pand met kleine collegezalen om studenten zo min mogelijk te hinderen. Daarnaast zou iedereen welkom zijn om te komen werken of studeren, al moeten ze dan wel via een raam naar binnen.

Democratischer bestuur
De actiegroep, die zichzelf ‘De Nieuwe Universiteit’ noemt, houdt sinds vrijdagmorgen een gebouw bezet van de faculteit geesteswetenschappen. In een manifest eisen de studenten dat Nederlandse universiteiten en hogescholen democratischer bestuurd worden. De academische gemeenschap zou te weinig worden gehoord bij belangrijke beslissingen.

Om aan die klachten tegemoet te komen, wil de Universiteit van Amsterdam elke week op maandagmiddag een uur met de academische gemeenschap debatteren. Verder wijst het bestuur erop dat de universiteit al een gekozen ondernemingsraad en studentenraad heeft.

Bekijk hier het filmpje van het Amsterdamse hogeronderwijs magazine Folia:

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?