Terug naar overzicht

Een derde wist niet dat basisbeurs zou verdwijnen

Een derde van de studenten en bijna de helft van de scholieren wist begin december nog niet dat het kabinet van plan was om de basisbeurs in het hoger onderwijs af te schaffen.

Het ministerie van Onderwijs heeft voor de tweede keer in kaart laten brengen wat scholieren, studenten en hun ouders afweten van de aanstaande veranderingen in de studiefinanciering. Die gegevens worden gebruikt om te kijken wat hun informatiebehoefte is.

In totaal deden 1084 mensen mee aan het onderzoek. Het leeuwendeel van hen wist begin december wel dat het kabinet de studiefinanciering wilde veranderen. Maar op de vraag of bij hen bekend was dat de basisbeurs voor bachelor- en masterstudenten zou gaan verdwijnen antwoordde slechts 41 procent van de scholieren en 64 procent van de studenten met ja.

OV-studentenkaart
Het best bekend bij de ondervraagden was dat de OV-studentenkaart blijft bestaan. Dat wisten 54 procent van de leerlingen en 70 procent van de studenten.

Het onderzoek werd tussen 20 november en 6 december gedaan, kort nadat de plannen van het kabinet door de Tweede Kamer waren goedgekeurd en er veel aandacht voor was in de media. Pas na goedkeuring van het leenstelsel door de Eerste Kamer, eind januari, is het ministerie aan een grootschalige voorlichtingscampagne begonnen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?