Terug naar overzicht

‘18.000 Avansstudenten kunnen de wereld veranderen’

Met zo’n 18.000 studenten is het economische domein binnen Avans erg groot. Daar past een ambitieus expertisecentrum bij. Nies Rijnders, manager van het Expertisecentrum Sustainable Business, wil dat Avansstudenten zich gaan onderscheiden van die van andere hogescholen.

Onder het nieuwe Expertisecentrum Sustainable Business (ESB) vallen de volgende (nieuwe) lectoraten: International Business, New Marketing, Improving Business, Working and & Organising, Finance and Accounting en Strategy and Innovation. Inmiddels zijn de zes lectoren begonnen en de eerste contacten gelegd met onderwijs en de buitenwereld.

Alle hogescholen hebben economische opleidingen. Hoe kan Avans zich door middel van dit expertisecentrum gaan onderscheiden?
‘Wij hebben zes lectoren die multidisciplinair werken en door praktijkgericht onderzoek kennis genereren ten behoeve van de opleidingen van de aangesloten academies. De bedoeling is dat Avansstudenten bij afstuderen met een bredere bril naar duurzaamheid kijken. Als 18.000 studenten dat gaan doen, kun je de wereld echt wel veranderen.’

Duurzaamheid en economische groei, dat gaat toch vaak niet samen?
‘In de economische wereld zijn enorme verschuivingen gaande. Neem de beroepsethiek van accountants en bankiers, de misstanden op humaan gebied in kledingfabrieken in Azië, maar ook de leegloop van winkels in de binnensteden. Door het combineren van specialisten op verschillende vakgebieden kun je daar een antwoord op vinden. Belangrijk om aan te geven is, dat duurzaamheid niet alleen staat voor planet, maar ook voor people en profit. Denk aan de vele MKB-bedrijven in Brabant. Vaak zijn dat toeleveranciers voor grote ondernemingen die al verder zijn met duurzaamheid. Die gaan straks eisen stellen aan hun toeleveranciers. Als expertisecentrum kunnen wij deze mkb-bedrijven helpen.’

Wat merken studenten van het expertisecentrum en de komst van nieuwe lectoren?
‘De verbinding met het onderwijs is een expliciete opdracht vanuit het College van Bestuur. Lectoren moeten zichtbaar zijn, bijvoorbeeld via workshops, masterclasses of het begeleiden bij afstuderen. Wij hebben bij de werving van lectoren gelet op die affiniteit met het onderwijs. Ze kunnen niet continu voor de klas staan, ze moeten met name praktijkgericht onderzoek doen, maar over pakweg twee jaar moeten economische studenten en docenten wel weten wat een lector doet binnen het hoger onderwijs en hoe zij daar zelf profijt uit kunnen trekken.’

Dat is ambitieus.
‘Wij zijn een nieuw expertisecentrum binnen Avans. Samen met de lectoren en de kenniskring willen we iets gaan opbouwen. Mijn ambitie is dat over vier jaar het expertisecentrum binnen de regio en binnen Avans een herkenbare positie heeft als plaats voor up-to-date kennis die toegankelijk is voor onderwijs en praktijk. Die verbondenheid, zowel intern als extern, is belangrijk.’

Punt. Of had jij nog wat?

J

Gedurende mijn studie (en stage) heb ik speciaal gekozen voor MVO aspecten van ondernemen. Ondernemers zullen in de toekomst problemen krijgen wanneer ze geen rekening houden met MVO.

2015-03-10 14:54:50

Meer lezen?