Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: de kandidaten stellen zich voor

Drie kandidaten en twee zetels. De tussentijdseverkiezingen van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) worden gehouden van 3 tot en met 5 maart. Medewerkers kunnen stemmen via verkiezingen.avans.nl. De kandidaten stellen zich voor:

amr-alf460
Alf Kurstjens, Akademie voor Kunst en Vormgeving| St. Joost.

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Ik vind het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk op de hoogte is over de gang van zaken binnen Avans en wil iedereen zoveel mogelijk daarover informeren. Ik geloof dat informatie en betrokkenheid een organisatie tot geheel smeden.’

Heb je al ervaring met medezeggenschap?
‘Ja , ik was tien jaar voorzitter van de academieraad van AKV|St. Joost en ben sinds twee jaar gewoon lid.’

Wat zou jij als medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Ik geloof dat er op het gebied van samenwerken binnen de verschillende academies nog wel een slag te maken valt. Onderling gebruik van kennis en faciliteiten zou ik meer als vanzelfsprekend willen zien.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Binnen de kunstacademie heb ik veel intercollegiale contacten en ik ben nog steeds betrokken bij de medezeggenschap op deelraad niveau.’

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘Niks moet, maar als bovenstaande onderwerpen je aanspreken, ga ik me er voor inzetten.’

amr-angelique-460
Angelique van Dongen, Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie.

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Ik heb mij opgegeven om lid te worden van de Avans Medezeggenschapsraad omdat ik vind dat de visie van de diensten ook vertegenwoordigd dient te worden. Ik heb namelijk gehoord dat er maar weinig AMR-leden afkomstig zijn van een dienst. Naar mijn idee kan onderwijs niet zonder ondersteuning en andersom vind ik het zeer belangrijk dat er een sterke vertegenwoordiging van beide kanten is.’

Heb je al ervaring met medezeggenschap?
‘Ik heb ervaring met medezeggenschap. Momenteel werk ik bij DFS, voorheen was ik werkzaam voor DIF en was daar voorzitter van de dienstraad.’

Wat zou jij als medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Volgens mij kan er nog veel aangepakt worden. Mijn motto zou zijn: Stimuleren om elkaar meer op te zoeken! Ik hoor zo vaak geluiden dat we onafhankelijk van elkaar met hetzelfde bezig zijn. Het kan zoveel efficiënter wanneer we onze wensen en visies met elkaar delen en van daaruit samen werken aan gezamenlijke doelen.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Ik heb een ‘’sociale” functie en heb met veel mensen contact binnen Avans, velen kennen mij al! Dus voor hen is er geen belemmering om contact met mij contact op te nemen. Daarnaast heb ik altijd een luisterend oor voor wat er speelt op de werkvloer.’

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘Ik zet het algemeen belang voorop en ben iemand die er niet omheen draait. Daarnaast ben ik kritisch en zie ik de zaken niet zwart/wit. Ik sta altijd open voor feedback.’

amr-ton-460
Ton Hermans, Academie voor Algemeen en Financieel Management.

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Ik wil graag betrokken worden bij beleidsbepaling binnen Avans. Ik wil lid worden om goed in beeld te krijgen waartoe medezeggenschap binnen de AMR van Avans leidt en welke rol ik daarin kan spelen.’

Heb je al ervaring met medezeggenschap?
‘Ik ben sinds drie jaar lid van de academieraad van AAFM en sinds een jaar voorzitter.’

Wat zou jij als medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Ik ga me de komende anderhalf jaar sterk maken binnen de hogeschool voor de volgende zaken:
– Beheersen van de werkdruk
– Het beperken van de keuzes waarop Avans zich de komende jaren gaat focussen zodat we de dingen waarvoor we kiezen ook goed doen.
– Hoe houd ik mijn achterban betrokken bij de zaken die aan de orde zijn binnen de hogeschool.

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Dat vraagt veel communicatie. Ik weet op dit moment nog niet goed hoe ik dat ga aanpakken. Wellicht via een Whatsapp groep?

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘Omdat ik een betrouwbaar imago heb.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?