Terug naar overzicht

Gezondheidszorg redden door meer samenwerking

De gezondheidszorg staat voor enorme uitdagingen. Zoals verdubbeling van de vergrijzing, stijgende levensverwachting, meer complexe zorgvragen, toenemende zorgkosten en toepassing van nieuwe technologische mogelijkheden. Wat de maatschappelijke trends op dit gebied zijn behandelen Avansdocenten Niels de Beer en Lowie van Doninck tijdens de Avans Academielezing op woensdag 18 maart.

Volgens de docenten zijn de echte oplossingen voor de vraagstukken in de gezondheidszorg te vinden in innovatie. Daarmee ontstaan mogelijkheden om te anticiperen op de uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat. En om de kwaliteit te verbeteren en de toegankelijkheid en betaalbaarheid te waarborgen. Meer samenwerking is hierbij het uitgangspunt. Burgers, zorgorganisaties, overheidsinstanties, bedrijfsleven en kennisinstituten moeten samen de gezondheidszorg gaan benaderen.

Deze zogenaamde transsecortale benadering vraagt om het opleiden van ondernemende professionals voor de gezondheidszorg. Professionals die over de grenzen van hun eigen domein kijken en actief en productief samenwerken met andere sectoren. De Beer en Van Doninck lichten toe hoe Avans hier invulling aan geeft.

Zorgrobot Zora
Met praktijkvoorbeelden laten de sprekers zien hoe innovatieve producten en ideeën vorm geven aan een toekomstbestendige gezondheidszorg. Zo bekijkt het tweetal wat de meerwaarde is van een technologische ontwikkeling als zorgrobot Zora. De boodschap: zorgverleners, technici en financiële professionals spelen samen een belangrijke rol om zo’n robot het best tot zijn recht te laten komen.

Bijwonen
Op woensdag 18 maart zijn belangstellenden welkom om de Avans Academielezing gratis bij te wonen. De lezing vindt plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 in Breda. De lezing duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via: http://www.formdesk.com/omnismart/Academielezing40.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?