Terug naar overzicht

Meer samenwerking Brabants hoger onderwijs

Brabantse hogescholen, waaronder Avans, en universiteiten gaan samenwerken en hun kennis delen met vooral het midden-en kleinbedrijf. Ze doen dit onder de naam BEAGLE.

De bedoeling van BEAGLE is dat het bedrijfsleven – met name op mkb-niveau – meer profiteert van de kennis die in de provincie ruimschoots aanwezig is. De gezamenlijke partijen, naast de hoger onderwijsinstellingen is dat de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), roepen in een vandaag gepubliceerd pamflet de lokale en provinciale politiek op dit initiatief te steunen.

Slim en uniek alternatief
BEAGLE wil personen en partijen vanuit verschillende kennisgebieden en sectoren fysiek bij elkaar brengen voor het delen van kennis, expertise en perspectieven. Door verkokering te doorbreken en kennis tussen sectoren over te hevelen, biedt BEAGLE een slim en in Nederland uniek alternatief naast de huidige R&D-initiatieven die zich richten op één sector. Zo wordt bestaande kennis optimaal gebruikt en kunnen nieuwe innovatieve business modellen, producten en technologieën ontstaan.

Met het initiatief BEAGLE zetten de kennisinstellingen in op vijfhonderd nieuwe startende bedrijven per jaar op hbo en of wo-niveau, tienduizend innovatieprojecten waarin bedrijven met docenten en studenten samenwerken en één integraal valorisatieprogramma voor heel Brabant.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?