Terug naar overzicht

Opkomst verkiezingen begint goed

Al ruim 100 man heeft zijn stem uitgebracht bij het stembureau op Avans in Den Bosch. De opkomst is volgens de leden van het stembureau tot nu toe groter dan bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Onder stemmers is de belangrijkste reden om te gaan stemmen je stemrecht. Tim Meulenmeester, eerstejaarsstudent Small Business en Retail Management in Breda: ‘Er zijn mensen gestorven zodat wij in vrijheid kunnen leven en kunnen stemmen, ik vind dat je van je stemrecht gebruik moet maken.’ Ruwan van Leeuwen, tweedejaarsstudent Advanced Business Creation Den Bosch, sluit zich hier bij aan. ‘Onze voorouders hebben gestreden voor kiesrecht en ervoor gezorgd dat vrijheid van meningsuiting ook echt vrij is.’

Els Leenaerts, stembureaulid, merkt dat er meer jongeren komen dan bij de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Dit kan er mee te maken hebben dat er meer aandacht vanuit de media is. Daarnaast denk ik dat jongeren bewuster worden van politiek.’

Aantrekkelijker voor jongeren
Om politiek aantrekkelijker te maken moet er volgens jongeren veel veranderen. Volgens studenten ontbreekt het aan resultaten. Tim: ‘Ik heb erg het idee dat er afspraken worden gemaakt maar dat er niks mee gedaan wordt.’ Menno Ottens, derdejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch: ‘Thema’s staan erg ver van jongeren, daarom zien jongeren politiek vaak als een ver-van-mijn-bedshow.’

Waterschappen
Woensdag moet je niet één maar liefst twee keer je stem uitbrengen. Romy Kerstens, eerstejaarsstudent Verpleegkundige in Breda, vindt het maar ingewikkeld. ‘Ik weet dat er op waterschappen gestemd kan worden, maar ik heb geen idee wat waterschappen inhouden.’

Onduidelijkheid
Esther Elissen, stembureaulid, vindt dat er meer aandacht aan de waterschappen besteed had moeten worden. ‘Jongeren weten niet goed waarvoor ze stemmen. De overheid had meer duidelijkheid kunnen geven. Op die manier snappen jongeren ook waarom ze moeten stemmen op een partij.’

Je stem uitbrengen kan nog tot 21.00 uur. Een aantal stembureaus sluit eerder.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?