Terug naar overzicht

Presteren mannen in het hbo net zo goed als vrouwen?

Is de strijd tussen de seksen voorbij in het onderwijs? Volgens minister Bussemaker presteren vrouwen aan de universiteit weliswaar beter dan mannen, maar ‘in het hbo is dit verschil verdwenen’.

Het staat er echt. Minister Bussemaker schrijft aan de Tweede Kamer dat mannen en vrouwen in het hbo even goed presteren. Het zou groot nieuws zijn, want al jaren doen vrouwen het veel beter dan mannen in het hoger onderwijs.

Studie- en leengedrag
Het staat in een brief over studie- en leengedrag, waarin Bussemaker de statistieken samenvat en haar politieke reactie geeft. Ze stipt in haar brief ook de ‘studievoortgang’ van verschillende groepen studenten aan: allochtonen lopen iets vaker dan autochtonen studievertraging op, gehandicapte studenten blijken harder te studeren en toch minder voortgang te boeken dan anderen, terwijl mbo’ers vaker dan havisten op schema liggen.

Dan komt ook in één zin het verschil tussen mannen en vrouwen in het hbo ter sprake. Hoewel, het verschil… er is volgens Bussemaker geen verschil meer, wat de studievoortgang betreft.

De bron is de Studentenmonitor van 2014. De onderzoekers hebben studenten gevraagd hoe ver ze in hun studie zijn en hoeveel vertraging ze hebben opgelopen. Mannelijke en vrouwelijke hbo-studenten antwoorden dan ongeveer hetzelfde – en dat doen ze al jaren.

Mannen stoppen vaker
Maar die vragen worden natuurlijk alleen aan studenten gesteld, niet aan oud-studenten. Mannen stoppen vaker dan vrouwen met hun opleiding en dat zie je in de tabel van de Studentenmonitor niet terug.

Het gaat dus om de overgebleven mannen en vrouwen: zij zeggen door de bank genomen even ver te zijn. En dat kan best kloppen, want ook cijfers van de Vereniging Hogescholen laten zien dat het verschil in studietempo niet zo groot is. Mannen doen gemiddeld 51 maanden over hun hbo-opleiding (iets meer dan vier jaar), terwijl vrouwen minder dan 48 maanden nodig hebben (minder dan vier jaar). Dat is zo ongeveer het verschil tussen afstuderen voor de zomervakantie of net daarna.

Prestatie
Kortom: de cijfers waar Bussemaker naar verwijst kloppen wel, maar ze zeggen niet zoveel over de ‘prestatie’ van mannen en vrouwen in het hbo. Vrouwen doen het nog altijd beter: ze vallen minder vaak uit en – ook niet onbelangrijk – ze kiezen vaker dan mannen in één keer de juiste opleiding.

Punt. Of had jij nog wat?

Anon

Ik denk wel dat ser een groot verschil is tussen de opleidingen. Maar dat staat er niet bij.

2015-03-09 10:09:45

Meer lezen?