Terug naar overzicht

‘Taalniveau studenten moet omhoog’

Universiteiten en hogescholen moeten ervoor zorgen dat hun studenten een hoger taalniveau bereiken, vindt de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Die overhandigde zojuist een advies aan minister Bussemaker.

Aan het einde van hun opleiding moeten studenten in staat zijn om helder Nederlands te schrijven, vindt de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, die de ministers van Nederland en Vlaanderen over het taalbeleid adviseert. En dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend.

Einde van de studietijd
De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor het taalniveau van studenten aan het begin van hun studie. Nu is het tijd voor de ‘volgende stap’, meent de raad. Het hoger onderwijs zou meer oog moeten krijgen voor het taalniveau aan het einde van de studietijd.

In een advies dat overigens bol staat van het jargon, pleit de raad voor taalvaardigheidsonderwijs aan universiteiten en hogescholen. Dat onderwijs is ook bedoeld voor studenten die zonder ‘deficiënties’ zijn gestart. Die kunnen hun taal immers ook naar een hoger niveau tillen.

Vakdocenten
Daarom moeten de universiteiten en hogescholen een goed taalbeleid ontwikkelen. Zo zouden vakdocenten ook op taal moeten letten. Nu doen ze dat lang niet altijd, meent de raad. ‘Elke docent zou idealiter een taalbewuste docent moeten zijn, maar veel vakdocenten vinden het nu zelfs onrechtvaardig om op taalgebruik te letten. Ze moeten daarom ook geholpen worden taalvaardigheid te beoordelen.’ De raad denkt aan een ‘taalbeleidcoördinator’ die vakdocenten kan ondersteunen.

Wat kunnen de ministers van Nederland en Vlaanderen eraan doen? Ze moeten ervoor zorgen dat elke instelling een ‘expliciet en beargumenteerd taalbeleid ontwikkelt én implementeert’. Een ander advies luidt: ‘Faciliteer, ook financieel, pilots bij de instellingen die het voortouw willen nemen’. Verder wil de raad dat er een kenniscentrum komt om onderwijsinstellingen te helpen bij hun taalonderwijs.

Debat
Vandaag houdt de Vereniging Hogescholen een debat over de taalvaardigheid van studenten. Daar doet ook een lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren aan mee. De raad is onderdeel van de Nederlandse Taalunie.

Punt. Of had jij nog wat?

Taalbobo

Ik ben het hier helemaal mee eens. Ik zit af en toe in projectgroepen en je wordt soms echt verdrietig van het taalniveau van het ingeleverde werk.

2015-03-04 10:32:48

Meer lezen?