Terug naar overzicht

Gezocht voor afstudeeronderzoek: sekswerkers

Twee vierdejaarsstudenten van de Academie voor Sociale Studies (ASH) zijn, in het kader van hun afstudeeronderzoek, op zoek naar studenten die weleens betaalde seks hebben om hun studie te bekostigen en dat bewust verborgen houden.

Het is bekend dat er studenten zijn die soms aan erotische dienstverlening doen. Zij kunnen echter allerlei redenen hebben om dit voor de buitenwereld verborgen te houden. Studeer jij en verdien je stiekem jouw geld als sekswerker? Dan komen Avansstudenten Lisa en Anouk graag met je in contact.

Dubbelleven
Zij doen onderzoek naar sekswerkers met een verborgen dubbelleven in Brabant. ‘We zijn oprecht geïnteresseerd in jouw persoonlijke verhaal, je ervaringen en je beweegredenen’, aldus Lisa. ‘We zijn benieuwd naar hoe het voor jou is sekswerk te combineren met je studie.’

Anouk: ‘We willen voor ons onderzoek degenen ‘om wie het gaat’ zelf spreken, zodat we hierover bruikbare en relevante kennis ontwikkelen. Onze vraag is eigenlijk: welke stressfactoren en/of eventuele leuke kanten spelen er bij jou in verband met je dubbelleven rondom betaalde seks en erotiek?’

Anonimiteit
Lisa: ‘We zijn ons zeer bewust van de gevoeligheid van deze materie. Studenten die willen reageren kunnen er dan ook op vertrouwen dat we secuur handelen. Privacy en anonimiteit worden te allen tijde gewaarborgd.’

Terecht
De studenten doen hun afstudeeronderzoek in opdracht van Terecht, een nieuw inloop- en adviescentrum in Eindhoven. Dit centrum is een initiatief van het Leger des Heils, in samenwerking met Avans Hogeschool. Terecht geeft support, voorlichting, juridisch en medisch advies en behartigt de belangen van alle soorten (ex-)sekswerkers.

Ken of ben jij? Dan kun je contact opnemen via onderzoekterecht@hotmail.com.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?