Terug naar overzicht

Leenstelsel ontduiken mag niet van minister

Minister Bussemaker van Onderwijs waarschuwt hogescholen en universiteiten: het is niet de bedoeling dat zij hun studenten alsnog aan een basisbeurs helpen.

Sommige studenten hebben meer geluk dan andere, werd in december bekend. Zij kunnen al voor 1 september aan hun master beginnen en krijgen daardoor toch nog een basisbeurs voor hun hele opleiding. Dat kan al gauw duizenden euro’s schelen, zeker voor meerjarige masteropleidingen.

Inschrijfdatum
Toen studenten daar achter kwamen, vroegen verschillende medezeggenschapsraden hun college van bestuur om de inschrijfdatum naar voren te halen. Dan zouden studenten die bijvoorbeeld in juni hun bachelordiploma behalen, per 1 juli kunnen worden ingeschreven. Gevolg: toch nog een basisbeurs.

Dat is dus níet de bedoeling, schrijft minister Bussemaker van Onderwijs nu aan hoger onderwijsinstellingen. Instellingen mogen niet ‘actief hun beleid of de uitvoering ervan aanpassen in verband met de naderende veranderingen in de studiefinanciering’. Dat was immers niet de bedoeling van de wet, aldus de minister.

Slaatje
Maar opleidingen waar studenten nu al meerdere keren per jaar kunnen beginnen, hoeven hun regels niet aan te passen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de opleidingen geneeskunde. Die hebben meerdere inschrijfmomenten, omdat studenten op verschillende momenten aan hun coschappen beginnen. Ook de TU Delft schrijft studenten elke eerste van de maand in. Dat doet de universiteit al jaren, maar in 2015 kunnen studenten daar voor het eerst, en voor het laatst, een slaatje uit slaan.

In de brief aan onderwijsinstellingen zet de minister uiteen wat er allemaal gaat veranderen door de Wet Studievoorschot. Behalve het overgangsrecht voor masterstudenten legt ze ook de veranderingen in de medezeggenschap uit en wijst ze nog maar eens op de miljoeneninvesteringen die op termijn mogelijk worden dankzij het verdwijnen van de basisbeurs.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?