Terug naar overzicht

Meer vroege aanmeldingen voor hbo

Jongeren lijken steeds eerder hun studiekeuze te maken. Het aantal aanmeldingen voor een hbo-opleiding ligt hoger dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Avans laat een lichte daling zien.

In de laatste week van maart hadden zo’n 64.000 jongeren zich aangemeld voor een hbo-bachelor. Dat is 12,6 procent meer dan in dezelfde week vorig jaar. Vooral techniekopleidingen en agrarische opleidingen trekken meer eerstejaars, terwijl minder studiekiezers geïnteresseerd lijken in een hbo-rechtenstudie.

Avans lichte daling
Bij Avans loopt het aantal aanmeldingen iets achter op vorig jaar rond deze tijd, zo blijkt uit gegevens op registratiesysteem Qlikview. Het verschil is 6,6 procent. De opleiding Advanced Business Creation in Den Bosch lijkt dit jaar veruit het meest populair onder de Avansopleidingen.

Studiekiezers denken beter na
Volgens minister Bussemaker van Onderwijs denken studiekiezers beter na over hun vervolgopleiding. ‘Dat komt ook door maatregelen die we hebben genomen, zoals de studiekeuzecheck en vervroegde aanmelding. Dat is relatief nieuw’, zegt ze in een interview met nieuwssite Nu.nl.

Sinds vorig jaar moeten studiekiezers zich voor 1 mei aanmelden voor de opleiding van hun keuze, zodat er tijd is om mee te doen aan studiekeuzeactiviteiten. Ze krijgen bijvoorbeeld een proefcollege, moeten een vragenlijst invullen of hebben een gesprek met docenten van de opleiding.

1 mei
Wie zich na 1 mei aanmeldt, kan in principe worden afgewezen, al waren weinig opleidingen vorig jaar echt zo streng.

De vooraanmeldingen zeggen nog weinig over het daadwerkelijke aantal eerstejaars dat volgend jaar van start gaat. Er zijn immers altijd mensen die zich na 1 mei aanmelden, zakken voor hun eindexamen of niet worden ingeloot. Ook blijft het afwachten hoeveel studenten zich de komende weken nog inschrijven voor het hbo.

Geen signalen van een dip
Toch is de minister optimistisch over de cijfers, omdat die er volgens haar op wijzen dat jongeren ook zonder basisbeurs nog gaan studeren. Voor de camera van Nu.nl concludeert Bussemaker dat er ‘vooralsnog geen signalen zijn van een dip’.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?