Terug naar overzicht

Minder klachten uit het hbo

Nadat het aantal klachten de afgelopen vier jaar steeg, kreeg de onderwijsinspectie in 2014 weer minder klachten uit het hoger onderwijs. Dat komt vooral doordat de klachtenprocedures van instellingen zijn verbeterd, denkt de inspectie. De inspectie maakt zich zorgen over het trage studietempo van hbo’ers en de hoge werkloosheid onder recent afgestudeerden.

Vorig jaar kreeg de onderwijsinspectie 149 klachten binnen uit het hoger onderwijs, 106 daarvan gingen over bekostigde hogescholen, 12 over bekostigde universiteiten. De meeste gingen over de kwaliteit van het onderwijs en over extra kosten die opleidingen vragen, bijvoorbeeld voor excursies of duur studiemateriaal. Ook was er afgelopen jaar veel te doen over de boete die studenten moeten betalen als ze zich te laat inschrijven voor een tentamen.

Klachtenprocedure
Dat er in 2014 minder klachten binnenkwamen dan in voorgaande jaren komt volgens de inspectie vooral doordat alle bekostigde hogescholen en universiteiten nu wettelijk verplicht zijn een goede klachtenprocedure te hebben. Als die goed werkt, is er voor studenten minder reden om naar de onderwijsinspectie te stappen.

Elk jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs ‘de Staat van het Onderwijs’, een verslag met alle feiten en cijfers van basisschool tot universiteit.

Trage studietempo en hoge werkloosheid
Net als vorig jaar concludeert de onderwijsinspectie dat de lat voor studenten steeds hoger komt te liggen. Dat is op zichzelf goed nieuws, maar de inspectie waarschuwt ook voor de toegankelijkheid: door selectie aan de poort en meer numerus fixus opleidingen wordt het voor mbo’ers steeds moeilijk om naar het hbo over te stappen en voor hbo’ers wordt de weg naar een universitaire opleiding stukje bij beetje meer geblokkeerd. De inspectie maakt zich verder zorgen over het trage studietempo van hbo’ers en de hoge werkloosheid onder recent afgestudeerden.

Goed te spreken is de inspectie over het eindniveau van studenten, al valt er nog steeds wat te verbeteren, getuige de vele hersteltrajecten die keurmeester NVAO in 2014 oplegde aan opleidingen die niet goed genoeg waren. Ook bij de examencommissies loopt nog niet alles op rolletjes, al zijn ze deskundiger geworden en is hun onafhankelijkheid beter geregeld dan eerst.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?