Terug naar overzicht

Ook hogescholen willen geen nieuwe prestatieafspraken

Na de universiteiten willen ook hogescholen geen nieuwe prestatieafspraken meer maken met het ministerie. Dat zegt voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen vandaag in de Volkskrant.

De politiek bemoeit zich veel te sterk met het hoger onderwijs, vindt De Graaf. ‘Wat binnen de wettelijke kaders op de hogescholen gebeurt en hoe dat gebeurt, is geen vraag voor de overheid maar voor de hogescholen zelf’, zegt hij vandaag in een interview. Als de huidige prestatieafspraken aflopen, eind 2016, wil hij geen nieuwe meer afsluiten.

Eerder sprak ook universiteitenvereniging VSNU zich uit tegen nieuwe afspraken over studietempo, docentkwaliteit of profilering. De prestatieafspraken hebben ‘goede resultaten’ gehad, schreef voorzitter Karl Dittrich in maart, maar ‘de animo van universiteiten om opnieuw te gedetailleerde prestatieafspraken te maken is klein’.

Experiment
De prestatieafspraken werden in 2012 gesloten door toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra en zijn een experiment. 7 procent van de overheidsbekostiging van universiteiten en hogescholen is afhankelijk van de doelen die eind 2016 zijn gehaald.

Als het aan het kabinet ligt komen er daarna nieuwe afspraken. In de wet die de basisbeurs afschaft, staat onder meer dat het geld dat vrijkomt opnieuw geïnvesteerd kan worden op basis van ‘kwaliteitsafspraken’ met hoger onderwijsinstellingen.

Prestatiedoelen
Behalve over eventuele nieuwe afspraken, lopen universiteiten en hogescholen ook te hoop tegen de al lopende prestatiedoelen. Sinds 2011 is er veel veranderd, benadrukken ze. De overheid heeft zich niet gehouden aan allerlei afspraken, bijvoorbeeld over de doorstroom van mbo’ers en over strengere exameneisen in het voortgezet onderwijs.

Maar dat is voor minister Bussemaker van Onderwijs geen reden om de doelen te heroverwegen, liet ze gisteren aan de Tweede Kamer weten. Instellingen die hun afspraken niet nakomen krijgen minder geld van de overheid, tenzij ze met een heel goed verhaal komen.

Punt. Of had jij nog wat?

Komp u ter hulp

De argumentatie van extra geld voor beter onderwijs is totaal ongefundeerd. Dat extra geld dat vanaf 2019 vrij zou komen, vanwege de aflossingen, is tegen die tijd al verdampt vanwege de inflatie, en kostenverhogingen. http://tinyurl.com/kls8xhs

2015-05-05 07:59:48

Meer lezen?