Terug naar overzicht

Salarisnorm hoger onderwijs heeft effect

De sinds 2013 geldende Wet Normering Topinkomens heeft in het eerste jaar al vruchten afgeworpen. Toch verdienen tientallen hogeronderwijsbestuurders meer dan het ministerie wenselijk acht.

In 2013 verdienden zes universitair bestuurders en negen hogeschoolbestuurders meer dan het in de wet vastgelegde maximumsalaris. In het hoger beroepsonderwijs gelden daarnaast aparte (lagere) bedragen, die afhankelijk zijn van de grootte van de instelling. Vierentwintig hogeschoolbestuurders kregen meer dan die zogeheten ‘klassenorm’ voorschreef.

Overgangsfase
Deze bestuurders gaan overigens niet per definitie over de schreef. De meesten zitten in de overgangsfase: een periode van vier jaar waarin er bij lopende contracten niet aan het salaris gemorreld mag worden. Of er in 2013 hogeronderwijsbestuurders waren die hun boekje te buiten gingen, wordt niet duidelijk.

De gegevens over 2013 komen uit de eerste monitor over beloningscodes van het ministerie van Onderwijs. Op 1 januari 2013 werd de eerste Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht: bestuurders in de publieke sector mochten maximaal 130 procent van het maximumsalaris verdienen. Om te voorkomen dat bestuurders een wedstrijdje-wie-verdient-het-meest zouden gaan spelen, werden er ook afspraken gemaakt per sector. In 2013 was het maximumsalaris voor hbo-bestuurders 198.279 euro, voor het wo was dat 228.599 euro.

Salaris flink gedaald
In vergelijking met de nulmeting die het ministerie van Onderwijs in 2012 uitvoerde, blijkt het salaris van hbo en wo-bestuurders over het algemeen flink gedaald. Niet zo raar, concluderen de auteurs, want het aandeel bestuurders met een salaris boven de norm lag in 2012 nog erg hoog.

Hogescholen hebben niet alleen afspraken gemaakt over de maximumsalarissen per klasse, maar ook over de minimumsalarissen. Uit de monitor blijkt dat er geen bestuurders meer onder die minimumnorm zitten, terwijl dat in 2012 nog wel zo was. Die bestuurders zijn dankzij de nieuwe afspraken dus meer gaan verdienen.

100 procent van een ministerssalaris
Per 1 januari 2015 geldt overigens alweer een nieuwe Wet Normering Topinkomens: waar de oude nog uitging van 130 procent van een ministerssalaris, mogen bestuurders op termijn niet meer verdienen dan 100 procent van een ministerssalaris.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?