Terug naar overzicht

Taaldiversiteit in een multiculturele samenleving

Taaldiversiteit is een kenmerk van onze multiculturele samenleving. Daarom organiseert Avans in samenwerking met Hogeschooltaal op 20 mei het symposium ‘Taal in een multiculturele samenleving’. Hier wordt ingegaan op het niveau van de Nederlands taal en hoe Hogeschooltaal dit kan verbeteren.

Wie Nederlands als moedertaal heeft, beheerst de taal beter dan iemand die tweetalig is. Omdat iedere student over een eigen niveau beschikt, is het niet makkelijk om iedereen op hetzelfde niveau te laten oefenen. Hogeschooltaal wil tijdens het symposium laten zien dat het mogelijk is om onderwijs op maat te maken.

Uitgangspunt
Het belang van goede taalbeheersing staat voorop tijdens het symposium. Verschillende sprekers gaan in op de kwaliteit van het onderwijs in de Nederlandse taal, waaronder niveaubepaling en toetsing. Ook komen de positie van anderstaligen in een Europees kader en de dreigende verwaarlozing van het Nederlands onder de druk van Engels als instructietaal aan bod. Het aanbod van Hogeschooltaal stelt onderwijsinstellingen in staat tot het opzetten van een taalbeleid dat is toegespitst op de eigen opleidingen.

Hogeschooltaal
Hogeschooltaal is een online programma voor zelfstudie en toetsing van de Nederlandse taal. Op de website kun je verschillende modules oefenen en met behulp van een digitale taalcoach kan je jouw Nederlandse vaardigheid op peil houden. Daarnaast bevat het tips voor het schrijven van een eindwerkstuk dat voldoet aan de eisen die het hoger onderwijs hieraan stelt. Op dit moment maken 22 hogescholen, waaronder Avans, gebruik van deze modules.

Het symposium is op 20 mei van 13.00 tot 18.00 uur. Locatie: Hogeschoollaan, Breda.
Deelnemen aan het symposium kost € 95, aanmelden kan hier.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?