Terug naar overzicht

Voldoende voor Pabo Avans

Aanstormende juffen en meesters worden steeds beter opgeleid. Alle 24 bekostigde pabo’s zijn in orde en over zeven daarvan is onderwijskeurmeester NVAO zelfs bijzonder goed te spreken. De Pabo van Avans in Breda krijgt een voldoende.

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de kwaliteit van de pabo. Basisschooldocenten zouden niet kunnen rekenen en het zou schorten aan taalbegrip en didactische vaardigheden. De NVAO zet vandaag een streep onder dat verleden: alle pabo’s zijn in een keer goedgekeurd.

Complimenten
‘Een opmerkelijke verbeterslag’, noemt de NVAO het resultaat. Bij de laatste onderwijskeuring in 2009 was een aantal opleidingen niet goed genoeg, nu krijgen de pabo’s complimenten voor het eindniveau, het docentenkorps en het toetsbeleid.

Volgens NVAO-voorzitter Anne Flierman is er ‘actief gereageerd op de maatschappelijke bezorgdheid over de kwaliteit van lerarenopleidingen’. Wie basisschooldocent wil worden, wordt tegenwoordig onderworpen aan een scala van toetsen, steeds meer pabo-docenten hebben een masterdiploma en er zijn landelijke kennisbases gemaakt: afspraken over wat pabo-studenten precies moeten leren tijdens hun opleiding.

Avans
Dat alles werpt dus vruchten af. Behalve het oordeel ‘voldoende’ voor zeventien opleidingen, waaronder Avans, geeft de NVAO ook zeven keer het oordeel ‘goed’. De Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld krijgt lof voor de aandacht die de pabo besteedt aan lesgeven in de grote stad. Ook de Hanzehogeschool, Fontys Hogescholen en vier kleinere instellingen krijgen een pluim.

Vanzelfsprekend is dit succes niet: sinds 2011 hebben rond de honderd opleidingen aan universiteiten en hogescholen een gele kaart gekregen van de NVAO. Die hebben dan nog één of twee jaar de tijd om orde op zaken te stellen, anders moeten ze sluiten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?