Terug naar overzicht

Aantal eerstejaarsstudenten Avans lijkt te dalen

Het lijkt er op dat Avans een daling van 4,5 procent tegemoet ziet van het aantal eerstejaarsstudenten in het nieuwe studiejaar. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Studielink. 4,5 procent betekent in totaal zo’n 400 eerstejaarsstudenten minder op een instroom van 9.000. Avansbestuursvoorzitter Paul Rüpp maakt zich vooralsnog geen zorgen.

‘Het is nog moeilijk aan te geven wat het echte effect is. Uit voorgaande jaren, maar vooral van vorig jaar weten we dat de cijfers in de periode tussen 1 mei en 1 september, helaas, nog fiks (kunnen) veranderen. Het is dus nog even afwachten wat de werkelijke aantallen aanmeldingen zijn . Overigens is het niet een verontrustende ontwikkeling. Immers het College van Bestuur heeft een aantal jaren geleden al aangegeven dat groei van het aantal studenten geen doel is, maar dat vooral de groei van kwaliteit van ons onderwijs centraal moet staan’, zegt Rüpp.

Avans valt niet om
‘Zolang we niet dalen met meer dan 10 procent is er niets aan de hand. Van duizend studenten meer of minder valt Avans niet om. De hogeschool is financieel gezond en kan enige krimp in het aantal studenten aan. Een flinke daling in het aantal studenten is natuurlijk wel ernstig voor betrokken opleidingen, daar moeten we goed naar kijken.’

Nieuwbouw
De mogelijke daling van het aantal eerstejaarsstudenten heeft geen invloed op de plannen van Avans voor nieuwbouw in Den Bosch. ‘Ten eerste zie je dat de interesse in chemie- en technische opleidingen blijft stijgen. Er is behoefte aan meer werkruimtes én ook werkplekken. Daarnaast lopen de komende jaren een aantal huurcontracten af van dislocaties, bijvoorbeeld op het Hervenplein. We willen graag zoveel mogelijk alle opleidingen dicht bij elkaar. Dat blijft het streven.’

Academies die vooralsnog een daling van honderd studenten of meer tegemoet zien, zijn de Academie voor Veiligheid en Bestuur, de Academie voor Marketing en Business Management, de Academie voor HRM en Bedrijfskunde en de Academie voor Communicatie en User Experience.

Landelijk groeit het aantal aanmeldingen met 6 procent, zo meldt Vereniging Hogescholen. Maar dan gaat het om een andere selectie van de aanmelders. Zou je dezelfde selectie toepassen op de aanmelders van Avans, dan zou de hogeschool met 4 procent groeien. Het verschil zit hem in het wel of niet meetellen van herinschrijvers.

Punt. Of had jij nog wat?

Arold Roestenburg

Landelijk is het aantal aanmeldingen met 6 procent gegroeid. Lees http://punt.avans.nl/2015/05/meer-aanmeldingen-voor-hoger-onderwijs/

2015-05-26 14:33:12

Mike

Hetgeen Denise zegt lijkt mij ook het meest waarschijnlijk, ik verwacht ook een algemene afname van het aantal studenten door afschaffing basisbeurs. Cijfers over andere hogescholen zouden dan ook een welkome aanvulling zijn in dit artikel

2015-05-26 14:20:12

Denise

Dan lijkt mij de verandering van studiefinanciering in ons mooie landje een logische verklaring voor de afname van studenten. Is er bij de andere hogescholen niet toevallig ook een afname van studenten?

2015-05-26 14:15:31

Arold Roestenburg

Er wordt vergeleken met de instroom van dit studiejaar.

2015-05-26 13:56:44

Denise

Waarmee worden de gegevens vergeleken? Met andere jaren of met andere hogescholen? Want het lijkt mij dat de verandering in studiefinanciering toch een goede reden voor een daling van het aantal studenten zou kunnen zijn..

2015-05-26 13:54:09

Meer lezen?