Terug naar overzicht

Autistische student voelt zich niet gesteund door Avans

Een tweedejaarsstudent Informatica lijdt aan autisme en heeft moeite met presenteren voor grote groepen. De examencommissie wil de student tegemoet komen in zijn beperking, maar enkel op basis van twee voorwaarden. De student voelt zich niet voldoende gesteund en tekent beroep aan bij het College voor Beroep van de Examens (COBEX).

De examencommissie zou graag zien dat de student in overleg met een decaan op zoek gaat naar een training om zijn probleem met het presenteren voor grote groepen aan te pakken. Ook wil de examencommissie per blok de situatie van de student evalueren om te zien in hoeverre hij nog aanpassingen aan het lesprogramma nodig heeft.

De student in kwestie kan zich echter niet vinden in de voorwaarden die vanuit de academie worden gesteld. ‘Ik ben al tien jaar in therapie en ik heb twee medische verklaringen. Ik weet inmiddels wat ik wel en wat ik niet kan. Daar gaat een training echt niets aan veranderen. Autisme gaat niet over.’ Hij vervolgt: ‘Bovendien ben ik best bereid een presentatie te geven maar dan voor een klein groepje mensen.’

Ruimte voor verbetering
Volgens de examencommissie is er nooit gesteld dat de student niet langer in aanmerking komt voor een aanpassing aan het lesprogramma. ‘Het is heus niet dat wij bepaalde faciliteiten niet langer willen verstrekken. We willen enkel dat de student in gesprek gaat met de decaan omdat zij van mening is dat er nog ruimte is voor verbetering. Dit is belangrijk omdat het presenteren voor een groep deel uitmaakt van de eindcompetenties van de opleiding. En we willen er niet pas bij het afstuderen achter komen dat de student niet aan alle competenties kan voldoen.’

Eindcompetenties opleiding
Het COBEX vraagt zich hardop af in hoeverre het presenteren voor een grotere groep een eindcompetentie is van de opleiding Informatica. ‘Ik heb de opleidingsgids van Avans erop nageslagen maar ik heb nergens gelezen dat presenteren voor een grote groep een eindcompetentie is. Ook in het landelijke opleidingsprofiel kan ik geen heldere verwijzing vinden’, aldus het docentlid. ‘Is het wel zo belangrijk?’

De examencommissie vindt van wel. ‘De benodigde eindcompetenties zijn misschien wat globaal opgetekend maar het is van groot belang dat een student hetgeen wat hij of zij bedacht heeft goed kan overbrengen. Zeker bij de opleiding Informatica waar consultancy een belangrijk onderdeel van is. Veel studenten komen na hun studie in een adviserende functie terecht.’

In gesprek
Het COBEX heeft ook nog een vraag voor de student: ‘Waarom ga je eigenlijk niet nog eens in gesprek met de decaan? Ik vermoed dat zij je alleen maar wil helpen.’ De student ervaart dat echter anders. ‘De decaan is tot nu toe niet bereid geweest om contact op te nemen met mijn artsen. Ik heb twee medische verklaringen, hoeveel medewerking kan en moet ik nog meer verlenen?’

Uitspraak
Het COBEX heeft het beroep van de student gegrond verklaard. De examencommissie zal met een gepaste oplossing moeten komen.

Punt. Of had jij nog wat?

Piet

De examencommissie behandelt iedereen met dezelfde maat. Echter weet iedereen (ook mensen die geen hbo doen) dat niemand hetzelfde is. Als Avans goed met de studentenenquête wilt blijven scoren, dient ze meer naar individuele gevallen te gaan kijken.

2015-07-04 12:51:20

Goed zo COBEX

De examencommissie heeft weer 'n inlevingsvermogen van 0,0. Vervangen die hap. Zo'n training is enkel goed voor de beurs v/d instructeur. Want niet iedereen presenteert enkele dag of week, waardoor de ervaring opgedaan uit de training weer wegebt.

2015-06-08 03:01:05

John

Ik geloof niet dat de examencommissie enig idee heeft wat autisme is.

2015-05-20 18:30:48

hans bekema

het antwoord van de student op de vraag van het Cobex klinkt voor mij heel logisch. het is zeker geen onwil van de student om niet nog eens decaan te benaderen. voor de student is 't gewoonweg niet logisch om het nog eens te doen.

2015-05-20 15:53:27

Lisette

Waarom is de grootte van de groep bij het presenteren belangrijk om te kunnen toetsen of iemand zijn idee goed kan overbrengen? Dat vind ik echt een slecht argument van de examencommissie.Terecht dat het beroep gegrond is verklaard.

2015-05-20 15:30:37

Meer lezen?