Terug naar overzicht

Met Nederlands diploma aan de bak in België of Luxemburg

Het wordt makkelijker in België of Luxemburg een baan te vinden, nu de Benelux-landen elkaars bachelor- en masterdiploma’s automatisch gaan erkennen. ‘Het is een kwestie van vertrouwen’, zegt minister Bussemaker.

Wat is een Nederlandse studie eigenlijk waard, vergeleken met een studie in België of Luxemburg? Gisteren maakten minister Bussemaker en haar collega’s van België en Luxemburg een einde aan die vraag: de drie landen gaan elkaars bachelor- en masterdiploma’s automatisch erkennen.

Minder bureaucratisch
‘Nu kan het soms vier maanden duren voordat een diploma in een ander land erkend is’, zegt minister Bussemaker. ‘Dan is die baan waar je op wilde solliciteren al weg, of de inschrijftermijn voor een vervolgstudie is verlopen. We maken het minder bureaucratisch en geven elkaar meer vertrouwen.’

In Nederland stellen we allerlei strenge eisen aan bachelor- en masterdiploma’s. Andere landen stellen hun eigen voorwaarden. Is dat geen probleem?
‘We hadden inderdaad lange tijd verschillen van mening. Luxemburg en België waren eerder geneigd tot erkenning over te gaan dan Nederland, maar vorig jaar kwam er een doorbraak. Het is een kwestie van vertrouwen in elkaars kwaliteitszorg, beseften we. Zulke afspraken kun je misschien niet met alle landen maken, maar binnen de Benelux kan het makkelijk.’

De Benelux “loopt voor op Europa”, staat in de aankondiging van het akkoord.
‘Ik zie zo een-twee-drie niet gebeuren dat we in heel Europa elkaars diploma’s gaan erkennen. Daarvoor zijn de verschillen te groot. Ik weet dat de Scandinavische landen ermee bezig zijn, net als landen op de Balkan. Dat juich ik toe. Op termijn kunnen we misschien naar elkaar toe groeien.’

Met Scandinavië en Duitsland zou Nederland zulke afspraken misschien ook kunnen maken. Ontstaat er in het hoger onderwijs een tweedeling tussen West-Europese landen en de rest?

‘Dat is een risico waar we goed naar moeten kijken. Ik heb ervoor gewaarschuwd in Armenië, waar we vorige week met alle Europese ministers van Onderwijs bijeen waren. Daar heb ik ook gepleit voor meer onderlinge samenwerking tussen Europese onderwijsinstellingen.’

Erkenning of niet, kunnen bedrijven niet zelf bepalen of ze een diploma goed genoeg vinden?
‘Ik kan me voorstellen dat het ook voor werkgevers goed is om te weten wat een diploma waard is. Dat kan toch ingewikkeld zijn als je iemand van een bepaald opleidingsniveau zoekt.’

De automatische erkenning van diploma’s tussen Nederland en België is al in 2010 aangekondigd. Aanleiding was de kwestie van een Maastrichtse student die een baan bij de Belgische overheid misliep doordat het maanden duurde voor haar Nederlandse diploma werd erkend. De toenmalige rector van de Universiteit Maastricht dreigde met juridische stappen als dit probleem niet werd aangepakt.

Grensstreken
Van alle ‘grensarbeiders’ in de Europese Unie woont 37 procent in de Benelux. De afspraak is mede bedoeld om de arbeidsmarkt in grensstreken te verbeteren. Voor beschermde beroepen als arts of tandarts (of, zoals in België, het beroep van psycholoog) kunnen nog altijd aanvullende eisen worden gesteld. Daar gaat het verdrag niet over.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?