Terug naar overzicht

Nog steeds grootverdieners in hbo

Twee hbo-bestuurders verdienden vorig jaar meer dan 200.000 euro. Ook drie tijdelijke bestuurders kregen opvallend goed betaald, blijkt uit het jaarlijkse overzicht van de Vereniging Hogescholen.

Het hoogste salaris komt voor rekening van Geri Bonhof, collegevoorzitter van de Hogeschool Utrecht. In 2014 verdiende zij 215.000 euro. Haar collega Albert Cornelissen van Hogeschool Windesheim kreeg ruim 210.000 euro.

Avans
De drie bestuurders van Avans blijven allen onder de 200.000 euro. Vice-voorzitter Marja Kamsma ontving 199.852 euro, voorzitter Paul Rüpp 198.690 en Diederik Zijderveld 194.412 euro zo blijkt uit het overzicht van de Vereniging Hogescholen.

Topsalarissen inperken
Sinds enkele jaren probeert het kabinet publiek betaalde topsalarissen in te perken. De norm voor het hbo ligt op bijna 200.000 euro per jaar. Op termijn moeten huidige bestuurders hun salaris tot die norm terugbrengen en nieuwe bestuurders mogen er niet boven zitten.

Minister Bussemaker deed in 2013 een dringend beroep op veel verdienende hbo-bestuurders om hun salaris onder de norm van de nieuwe ‘wet normering topinkomens’ te brengen, ook als ze daar nog niet toe verplicht waren. Bonhof deed toen afstand van een leaseauto, meldt de Vereniging Hogescholen, maar haar salaris is nog altijd hoger dan het kabinet zou willen. Overigens neemt ze per 1 juli afscheid van de hogeschool.

66.600 euro voor vier maanden werk
Bonhof en Cornelissen zijn niet de enigen die veel verdienden. Begin dit jaar was er ophef over de tijdelijke bestuurder van kunsthogeschool ArtEZ, die in 2013 ruim anderhalve ton te veel had gekost. In 2014 kreeg hij voor vier maanden werk iets meer dan 66.600 euro. Omgerekend naar een jaarsalaris komt hij tot op de cent nauwkeurig op de norm van 199.905 euro uit. Daar komt bij dat hij nog btw in rekening bracht en dat ook een headhuntersbureau nog 27.300 euro kreeg.

Een tijdelijk collegelid van de Hanzehogeschool Groningen komt eveneens hoog uit. Zijn salaris schurkt tegen de norm aan en daar komt de btw bovenop, aldus de Vereniging Hogescholen.

Puinruimer
Bestuurder Marcel Wintels van Fontys Hogescholen – bij een groter publiek bekend als CDA-politicus en puinruimer bij mbo-instelling Amarantis – vertrok in 2014. In de eerste drie maanden van dat jaar verdiende hij ruim 56.000 euro. Omgerekend naar een jaarsalaris zou dat 226.000 euro zijn, maar in zijn betaling zit nog een vakantie-uitkering uit 2013 van ruim 6.000 euro.

De bezoldiging van de bestuurders omvat het salaris, belastbare onkostenvergoedingen en pensioenpremies. Vorig jaar kwamen er negen hbo-bestuurders boven de norm uit.

Niet blij met bemoeienis
De hogescholen zijn niet blij met de bemoeienis van de overheid met de salarissen van hun bestuurders. Die staat ‘op gespannen voet’ met de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en veld, meent de koepelvereniging. Alleen de toezichthouders van de instellingen zouden de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders moeten vaststellen, desnoods aan de hand van een bezoldigingscode die de hogescholen zelf maken.

Punt. Of had jij nog wat?

student

Het is toch ook niet normaal dat zij zoveel verdienen en wij maar collegegeld betalen, wij betalen hun overdreven loon.

2015-06-28 12:16:04

Denise

Vandaar dat wij allemaal bijna 2000 collegegeld per jaar betalen..

2015-06-28 10:05:28

Meer lezen?