Terug naar overzicht

Pabo’s willen extra geld in zware tijden

Hogescholen voorzien dat pabo’s in geldnood komen en trekken aan de bel. De komende vijf jaar zou minister Bussemaker deze opleidingen ruimhartig moeten bekostigen, ook als ze minder studenten trekken.

Dat staat in een rapport over de lerarenopleidingen dat de Vereniging Hogescholen gisteren aan minister Bussemaker heeft overhandigd.

Extra toelatingseisen
De opleidingen tot leraar in het basisonderwijs moeten steeds hogere eisen stellen aan nieuwe studenten. Eerst kwamen er reken- en taaltoetsen in het eerste studiejaar, nu komen er ook extra toelatingseisen.

De afgelopen tien jaar zagen de pabo’s de instroom al dalen van 9.700 van 5.700 eerstejaars. Daardoor krijgen ze ook minder inkomsten. Ze bijten eigenlijk zichzelf in de staart als ze nog meer studenten gaan afwijzen, vrezen ze.

Financiering garanderen
Daarom zou minister Bussemaker de financiering van pabo’s de komende vijf jaar op hetzelfde niveau moeten houden als nu, ook als er minder studenten komen. Anders kon het wel eens misgaan. ‘Pabo’s willen door een dalende instroom en daarmee gepaard gaand verlies aan bekostiging niet gedwongen zijn om de kwaliteit terug te schroeven.’

Grotere hogescholen kunnen het verlies misschien nog wel zelf opvangen, maar van oudsher zijn er enkele zelfstandige pabo’s en die hebben ‘geen uitwijk- of uitruilmogelijkheid’, zoals de hogescholen. De steun aan pabo’s mag van de hogescholen uit het totale budget van het hele hbo komen.

Magere jaren
Vijf jaar moet genoeg zijn, denken de hogescholen. Dan kunnen ze de kwaliteit van de opleidingen waarborgen en plannen maken voor de magere jaren erna. Misschien kunnen ze op eigen kracht verder, misschien gaan ze samen met anderen door.

Het idee van aparte financiering is niet zo vreemd, onderstrepen de hogescholen. In het verleden is zo’n soort aparte financiering ook voor het kunstvakonderwijs ingesteld.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?