Terug naar overzicht

Allochtone hbo’ers komen moeilijk aan de bak

Allochtone afgestudeerden zijn twee tot drie keer zo vaak werkloos als hun jaargenoten van westerse afkomst. Vooral allochtone vrouwen vinden minder makkelijk een baan. Dat blijkt uit cijfers van onderzoekscentrum ROA. 

In tijden van crisis hebben afgestudeerden van niet-westerse afkomst het zwaarder dan andere afgestudeerden. Rond de eeuwwisseling scheelde het niet zoveel, maar sindsdien hebben allochtonen het tij tegen op de arbeidsmarkt. Sinds de economische crisis in 2009 heeft ongeveer vijftien procent van de allochtone hbo-gediplomeerden zelfs na anderhalf jaar geen werk. De werkloosheid is twee tot drie keer zo hoog als onder autochtonen.

© HOP. Bron: ROA. Afgestudeerden van hbo-voltijdopleidingen, anderhalf jaar na diploma.

© HOP. Bron: ROA. Afgestudeerden van hbo-voltijdopleidingen, anderhalf jaar na diploma.

Meer werkloosheid allochtone vrouwen 
Onder allochtone vrouwen is de werkloosheid nog erger. Tussen de zestien en twintig procent van de allochtone vrouwen met een hbo-diploma kan geen baan vinden, aldus het ROA. Onder allochtone mannen is dat dertien à vijftien procent. Het verschil in werkloosheid tussen autochtone mannen en vrouwen is door de jaren heen kleiner. In 2014 vonden de mannen iets vaker een baan dan vrouwen, maar de jaren ervoor niet.

Zeven procent werkloos
Voor alle afgestudeerde hbo’ers, autochtoon en allochtoon, leek in april de ergste werkloosheid achter de rug. Anderhalf jaar na afstuderen zat slechts zeven procent van hen werkloos thuis, aldus de Vereniging Hogescholen, die zich baseerde op cijfers van onderzoekscentrum ROA. De werkloosheid daalde dus een klein beetje. Onder allochtonen nam de werkloosheid vorig jaar juist licht toe, blijkt nu uit het rapport van het ROA zelf. Die verslechtering volgde op een kleine opleving in 2013. Al enkele jaren steekt de werkloosheid van allochtonen boven de veertien procent uit.

Het ROA heeft voor het ‘schoolverlatersonderzoek’ meer dan zeventienduizend voormalige hbo’ers geënquêteerd over hun studie en werk. Daaruit bleek onder meer dat minder dan de helft van alle afgestudeerde hbo’ers zich goed voorbereid voelt op de arbeidsmarkt.

Punt. Of had jij nog wat?

Student

'Allochtone afgestudeerden zijn twee tot drie keer zo vaak werkloos als hun jaargenoten van westerse afkomst.' Betekent dit dat alle mensen van westerse afkomst autochtoon zijn?

2015-07-14 08:54:55

Meer lezen?