Terug naar overzicht

Buitenlandse stagiairs niet langer welkom in Zuid-Afrika

Buitenlandse studenten krijgen geen visum meer voor een stage in Zuid-Afrika. Er wordt te veel mee gefraudeerd, legt de ambassade uit.

Avansstudenten
De Zuid-Afrikaanse vreemdelingenwet is veranderd, waardoor stagiairs niet langer het land binnen mogen. Ze krijgen noch een toeristenvisum, noch een werkvisum. Buitenlanders kunnen maar beter geen stage in Zuid-Afrika plannen, laat de ambassade weten. De maatregel treft ook zeker elf Avansstudenten die van plan waren in het nieuwe studiejaar stage te lopen in Zuid-Afrika. Zij worden op de hoogte gehouden door het International Office.

Wie al in Zuid-Afrika is of al een visum heeft, heeft geen last van de nieuwe regels. Het gaat alleen om nieuwe visumaanvragen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?