Terug naar overzicht

Student maakt tentamen zonder inschrijving. Fraude?

Een student International Business and Languages denkt zich in te schrijven voor vier tentamens maar komt er te laat achter dat dit niet is gelukt. Ze besluit het eerste tentamen toch te gaan maken en schrijft bij binnenkomst zelf haar naam op de inschrijflijst. Fraude met voorbedachten rade, zo vindt de examencommissie.  

De student in kwestie is het hier niet mee eens en tekent bezwaar aan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). ‘Ik kwam er pas vlak voor het tentamen achter dat mijn inschrijving niet gelukt was, maar ik had er hard voor geleerd en wilde het tentamen gewoon graag maken’, aldus de student.

De examencommissie neemt de zaak hoog op en verklaart het gemaakte tentamen ongeldig. Ook wordt de student voor alle vier de herkansingen uitgesloten. Een disproportionele straf, vindt ze. ‘En ik vind de term fraude best wel heftig. Ik heb niet gespiekt of iets dergelijks.’ Ook heeft ze liever geen aantekening van fraude in haar persoonlijk dossier.

Recidive
De examencommissie vraagt zich op haar beurt af of het beroep van de student wel zin heeft. ‘De hertentamens waar het om gaat, zijn al geweest. Vanaf nu is de student vrij om weer deel te nemen aan de toetsmomenten.’

‘Ook bestaat er niet iets als een persoonlijk dossier. De naam van de student komt alleen voor op de besluitenlijst van de examencommissie, voor het geval er recidive plaatsvindt. Die lijst is enkel bedoeld voor ons, niet voor externen. Het zou een obstakel kunnen zijn als ze cum laude afstudeert, maar verder heeft het geen effect.’

Voorbedachte rade?
Het COBEX uit zijn twijfels over de term ‘fraude met voorbedachten rade’, de noemer waaronder de examencommissie de misstap schaart. De voorzitter: ‘Als ik de omschrijving hiervan lees, gaat het om het oneerlijk verkrijgen of doorgeven van informatie, spieken of het inleveren van andermans werk. Is dit hier wel van toepassing?’

Ja, vindt de examencommissie. ‘Fraude in het onderwijs is een lastige zaak en het is een illusie te denken dat we alles helemaal dicht kunnen timmeren. Er komen telkens nieuwe vormen van fraude bij. En in deze zaak gaat het wel degelijk om voorbereidend handelen. De student wist dat ze niet mee mocht doen aan het tentamen maar heeft zich toch op illegale wijze toegang verschaft. Dat was geen impulsieve beslissing maar vooraf beraamd.’

Toch een uitspraak
Gedurende de zitting lijken beide partijen tot een schikking te komen als de examencommissie aanbiedt het ongeldig verklaarde tentamen alsnog na te kijken en te beoordelen. Het COBEX besluit echter toch een uitspraak te doen en verklaart het beroep van de student gegrond. De examencommissie zal nu met een gepaste oplossing moeten komen.

Punt. Of had jij nog wat?

student

Ze moeten die regeling van inschrijven ook gewoon afschaffen en iedereen automatisch inschrijven..

2015-07-05 12:35:45

Meer lezen?