Terug naar overzicht

Studietoeslag gehandicapten verschilt fors per gemeente

Hoeveel studietoeslag gehandicapte studenten krijgen verschilt sterk per gemeente, meldde NRC Handelsblad gisteren. Ook krijgen ze in veel gevallen minder geld dan in 2014.

Gehandicapte studenten die in Amsterdam wonen, kunnen maximaal 340 euro per maand krijgen, terwijl studenten uit Leeuwarden het 42 euro moeten doen, schrijft NRC Handelsblad. In ruim de helft van de ondervraagde gemeenten is de toeslag bovendien lager dan vorig jaar.

Steuntje in de rug
De studietoeslag is bedoeld als steuntje in de rug voor studenten met een handicap. Voor hen is het vaak moeilijk om een bijbaantje te vinden naast de opleiding.

Drie keer zo laag
Tot en met 2014 gold een uniforme toeslag van maximaal 340 euro per maand. Verschillen ontstonden bij invoering van de participatiewet, die gemeenten verantwoordelijk maakt voor de studietoeslag. Die overheveling is niet gepaard gegaan met een bezuiniging op het budget, maar het geld is ook niet ‘geoormerkt’. Gemeenten kunnen het dus naar eigen goeddunken besteden. In ruim de helft van de door NRC Handelsblad onderzochte gemeenten is de toeslag zelfs drie keer zo laag als vorig jaar – of nog lager. Studenten uit Heerenveen krijgen, net als in Leeuwarden, 42 euro per maand, studenten uit Gorinchem, Molenwaard en Zederik maximaal 50 euro. Studenten uit Den Haag krijgen 100 euro per maand, studenten uit Diemen – net als Amsterdammers – 340 euro.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?