Terug naar overzicht

Zes maanden geschorst na plegen plagiaat

Een student Integrale Veiligheid levert een assessment in dat verdacht veel op het werk van zijn klasgenoot lijkt. ‘Plagiaat’, zegt de examencommissie. ‘We hebben wel samengewerkt, maar ons eigen werk geschreven’, zegt de student, die in beroep gaat tegen de schorsing van zes maanden die hem is opgelegd.

De betreffende student ontkent plagiaat gepleegd te hebben. ‘Ik zie plagiaat als iets klakkeloos van iemand overschrijven. Mijn klasgenoot en ik hebben naast elkaar gewerkt. Gediscussieerd over het onderwerp en zijn toen onze conclusies gaan schrijven. Er is in het college gezegd dat we mochten samenwerken.’

Arme student
‘Ik ben nu zes maanden geschorst, maar ik ga een jaar vertraging oplopen. Ik mag mijn stageverslag niet meer inleveren, waardoor ik te veel punten mis om straks in februari af te studeren. Ik ben maar een arme student en moet nu ook nog eens duizend euro extra betalen. Ik ben verbaasd over het plagiaat. Ik heb dat al eens eerder gepleegd en dit is niet hetzelfde. Ik wilde juist mijn beste beentje voorzetten. Avans zegt ook dat mijn assessment 80% overeenkomt met dat van mijn klasgenoot. Dat is niet waar. Waarom halen ze het niet door Ephorus?’

Letterlijk overgenomen
De examencommissie is streng. ‘De artikelen zijn naast elkaar gelegd en komen duidelijk overeen. Er staan zelfs dezelfde grammaticale fouten in. Die zijn letterlijk overgenomen. Tijdens het beoordelen van deze opdracht wisten we niet dat de jongens samengewerkt hadden, maar er wordt vanaf het eerste jaar op gehamerd dat je elkaar credits moet geven als je samenwerkt. Van de veertien pagina’s zijn er vier identiek. Het gaat ons niet om de hoeveelheid plagiaat, maar dat er plagiaat is gepleegd is duidelijk.’

Frappante spelfouten
De straf die is opgelegd vindt ze ook passend. ‘De student zal niet meer dan een half jaar vertraging oplopen. Hij mag zijn stageverslag in periode één van het nieuwe schooljaar inleveren. Dan heeft hij in het tweede en derde blok de tijd om af te studeren.’

Het College van Beroep voor de Examens (COBEX) vindt het frappant dat er meer dan tien dezelfde spelfouten gemaakt zijn. Toch blijft de student volhouden dat er geen plagiaat is gepleegd. ‘Wij hebben de tekst individueel geschreven. Laat ze de tekst maar door Euphorus halen.’

Naïeve houding
Volgens de examencommissie wordt Euphorus niet voor alle opdrachten gebruikt. ‘Daarbij wordt Euphorus in het echte leven ook niet gebruikt. We moeten op studenten kunnen vertrouwen. Ik verbaas me erover dat deze studenten op miraculeuze wijze dezelfde fouten hebben gemaakt. Zo kun je in de echte wereld toch ook niet werken? Van derde- en vierdejaarsstudenten verwacht je deze naïviteit niet. Het feit dat deze opdracht niet door de fraudesoftware is gehaald, maakt niet dat het geen plagiaat is.’

Het COBEX heeft de zaak ongegrond verklaard. De student blijft een half jaar geschorst.

Punt. Of had jij nog wat?

Wim

De passage "Er zaten 10 dezelfde taalfouten in", lijkt opmerkelijk, maar is dat alleen vanuit iemand die foutloos Nederlands schrijft. Geldt dat ook nog als het uitgangspunt tien taalfouten per blz is, zoals bij véél studenten het geval is?

2015-09-14 14:44:27

Student

'Ik heb dat al eens eerder gepleegd'.. Terechte straf dus

2015-07-10 10:03:40

Koen

Typo: "Euphorus" -> "Ephorus" Overduidelijk plagiaat. Zuur voor de student, maar wel een duidelijke waarschuwing voor andere studenten. Een klein beetje copy-pasten is al plagiaat: https://www.scribbr.nl/plagiaat/tien-vormen-van-plagiaat/

2015-07-10 09:55:34

Els

Hoe zit het met de andere student? Wordt deze ook geschorst voor het plegen van plagiaat? Het lijkt mij moeilijk te bewijzen wie de informatie van de ander heeft overgenomen of hebben ze misschien informatie uitgewisseld?

2015-07-09 14:08:26

Meer lezen?