Terug naar overzicht

Flinke daling eerstejaars Pabo

Landelijk is het aantal eerstejaarsstudenten dat begint aan de pabo met 30 procent teruggelopen. Ook bij de Bredase Pabo is er sprake van een terugloop. Van 240 studenten vorig jaar naar ongeveer 150 nu.

‘Vorig jaar hadden we met 240 nieuwe studenten relatief de grootste groei van Nederland, in de jaren daarvoor hadden we gemiddeld zo’n 180 tot 200 nieuwe leerlingen’, zegt directeur Hanneke Ariëns in BN/DeStem.

Lerarentekort
De afgelopen jaren was er sprake van veel tijdelijke banen en werkloosheid onder net-afgestudeerden van pabo’s, een afname van studenten lijkt daarom niet zo erg. ‘Veel pas afgestudeerde leraren zijn invalkracht en hebben geen vaste baan, terwijl ze dat wel zouden willen. Bovendien is de landelijke voorspelling van het aankomende lerarentekort twijfelachtig gebleken, onder meer omdat leraren langer in dienst blijven nu de pensioenleeftijd is verhoogd.’

‘Om andere redenen is de terugloop in aanmeldingen wel zorgelijk. We willen als school een waardevolle partner zijn voor basisscholen in de regio. Dat vraagt een redelijk aantal studenten en docenten. Daar hebben we ook voldoende middelen voor nodig en minder instroom betekent nu eenmaal ook minder inkomsten’, zegt Ariëns in de krant.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?