Terug naar overzicht

‘Hbo moet vluchtelingen die willen studeren begeleiden’

Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen ziet niets in nieuwe landelijke prestatie- of kwaliteitsafspraken. ‘Dat leidt alleen maar tot afvinken van lijstjes en veel bureaucratie.’

De Graaf zei dit woensdag bij de opening van het studiejaar bij Stenden Hogeschool, in Leeuwarden. Hij is het eens met het recente advies van de Onderwijsraad om de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs zo dicht mogelijk bij de opleidingen zelf te leggen: bij studenten, docenten en het beroepenveld.

Prestatieafspraken overbodig
Hij wil dat ‘Den Haag’ hogescholen de ruimte geeft om samen met de medezeggenschap plannen te maken en daar ook regionale overheden, bedrijfsleven en andere instellingen bij te betrekken. Als de ‘omgeving’ het beleid steunt, zijn landelijke prestatie-of kwaliteitsafspraken ‘overbodig en zelfs contraproductief’. ‘Dat is allemaal top down sjabloondenken.’

De Graaf prees de fusieplannen van Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool. Hij noemde ze voorbeeldig voor het doorgebroken inzicht dat niet concurrentie, maar kwaliteit van onderwijs en onderzoek de norm moet zijn in het hoger onderwijs. Hij herhaalde zijn eerdere pleidooi dat ook hogescholen en universiteiten beter moeten samenwerken en dat de rigide scheidslijn tussen academisch en professioneel hoger onderwijs moet verdwijnen.

Beter hoger onderwijs
Dat leidt volgens hem tot beter hoger onderwijs. ‘Niet met een onderbouw en een bovenbouw, maar met een breed palet aan instellingen waarbij de een zich richt op professioneel toponderwijs en praktijkgericht onderzoek, de ander op theoretische onderbouwing en fundamenteel onderzoek en vele andere zich tussen die twee polen in begeven.’

Humanitaire crisis
Ten slotte stond De Graaf stil bij ‘de grootste humanitaire crisis op en aan de randen van ons continent sinds de Tweede Wereldoorlog’. Hij riep het hbo op om ‘vluchtelingen die willen èn kunnen studeren’ zo ruimhartig mogelijk te begeleiden. Dat past volgens hem in de emancipatoire traditie van het hbo. Hij wil samen met studentenvluchtelingenfonds UAF en de minister kijken wat daarvoor nodig is, ‘ook als het om geld gaat’.

Punt. Of had jij nog wat?

haha

ga dit artikel niet eens lezen, de eigen studenten worden niet eens begeleid, laat staan dat het betaalbaar is..maar laten we gewoon een groep mensen iedere dag overvliegen en ze alles zomaar geven...omdat ze zichzelf zielig vinden, of gewoon zomaar

2015-09-03 12:13:50

Meer lezen?