Terug naar overzicht

Minder Pabostudenten, maar wel betere

De pabo’s trekken minder eerstejaars. Dat is helemaal niet erg, schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer, want de wegblijvers zouden minder kans maken op een diploma.

Wie naar de pabo wil, moet sinds kort examenvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek hebben gevolgd of anders toelatingstoetsen maken. Zou het soms daaraan liggen dat er dit jaar minder eerstejaars aan de pabo zijn begonnen?

Minder populair
De pabo’s werden toch al minder populair, sinds de studenten in het eerste studiejaar taal- en rekentoetsen moeten doorstaan. Tel daarbij op dat de werkloosheid onder jonge leerkrachten sterk opliep en het gevolg laat zich raden: minder eerstejaars voor de opleidingen tot leraar in het basisonderwijs.

Maar is dat een probleem? Komt er een tekort? Minister Bussemaker denkt van niet. Van de studenten die overblijven, zullen er meer hun diploma behalen, antwoordt ze op Kamervragen van de SGP.

Hoge uitval
Ze wijst op de hoge uitval in de opleidingen: 41 procent van de pabo-studenten haalt het eerste jaar niet of wil bij nader inzien iets anders studeren. Ze verwacht dat deze uitval zal dalen, waarna de overblijvers gewoon hun diploma behalen.

De SGP vroeg zich af waarom scholieren met de nieuwe pabo-eisen zijn geconfronteerd zonder dat ze er rekening mee hadden kunnen houden toen ze hun afstudeerprofiel kozen. Omdat er nu eenmaal iets moest gebeuren, antwoordt Bussemaker. En de Tweede Kamer stemde ermee in.

Kwaliteit instroom stijgt
De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo-3. ‘De toelatingstoetsen zetten studenten er toe aan de eerder verworven kennis voorafgaand aan de pabo weer te actualiseren’, stelt Bussemaker. ‘Ik vind het daarom aannemelijk dat de kwaliteit van de instroom werkelijk stijgt.’

Hogescholen hielden er overigens al rekening mee dat er minder eerstejaars komen door de strengere eisen. Ze hebben de minister al gevraagd om een voorziening te treffen voor de pabo’s, die een scherpe daling in hun inkomsten tegemoet kunnen zien.

Werkloosheid neemt af
Jongeren kiezen steeds minder vaak voor de pabo en het aantal afgestudeerden daalt al jaren. De werkloosheid onder recent gediplomeerde juffen en meesters steeg flink tijdens de crisis, maar neemt nu weer af. Met name in de regio rond Rotterdam is een tekort aan basisschooldocenten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?