Terug naar overzicht

Niet genoeg studiepunten, stoornis laatste redmiddel?

Een student Commerciële Economie mag niet verder studeren bij Avans, omdat hij één tentamen maar niet haalt. Daardoor heeft hij niet genoeg studiepunten om over te gaan naar het volgende jaar. De student is het daar niet mee eens en stapt naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

De student probeerde al vier keer het tentamen Hogeschooltaal te halen waarin hij 160 vragen over de Nederlandse taal moet beantwoorden. Omdat hij iedere keer niet slaagt, heeft hij nu maar 59 van de 60 studiepunten gehaald. Dat is volgens de examencommissie niet genoeg om over te gaan.

Concentratieproblemen
‘Ik heb PDD-NOS’, draagt de student aan. Daardoor zou hij concentratieproblemen hebben en lesstof niet direct oppakken. Taalverwerking vindt hij extra moeilijk. Toch heeft de student nooit eerder aangeven tegen docenten of de examencommissie dat hij last heeft van de stoornis.

‘Dat komt omdat ik me er voor schaamde. Ik zou ook niet weten waar ik het had moeten melden. Daarbij haalden veel medestudenten het vaak ook niet, dus ik voelde me niet geroepen om aan de bel te trekken. Ik werk onwijs hard, heb verder al mijn vakken gehaald, alleen dit vak loopt niet lekker.’

Beter kunnen weten
De examencommissie is sceptisch. ‘Wij hebben tot vandaag nooit iets over de PDD-NOS gehoord, ook de schaamte heeft hij nooit genoemd, terwijl er wel gesprekken met docenten zijn geweest. De student heeft toen niet aangeven dat er iets speelde. We geven studenten daar altijd de ruimte voor. Ook heeft hij twee oudere broers die allebei dezelfde studie bij ons hebben gevolgd, dus hij had heel goed kunnen weten dat hij zijn stoornis beter had kunnen melden.’

Toch een kans?
Het COBEX bekijkt de zaak kritisch. ‘Wij kijken of de examencommissie het juiste oordeel heeft gemaakt met de informatie die ze vooraf hadden. Wij kijken dus niet inhoudelijk naar je zaak. Het lijkt erop dat je je stoornis er nu pas bijhaalt als laatste redmiddel om toch door te mogen met je opleiding. We willen wel vragen of de examencommissie nog een keer naar de zaak wil kijken. Het is een hardwerkende student.’

Dat wil de examencommissie niet. ‘Wij blijven bij ons besluit. De student heeft voldoende tijd gehad om ons in te lichten over de PDD-NOS’.

Het COBEX heeft de zaak niet gegrond verklaard. De student moet van school af.

Punt. Of had jij nog wat?

Brandon

Het COBEX is mijns inziens toch wel een grote grap. Ze staan altijd klaar om dingen objectief te beoordelen, zolang het maar in het voordeel van Avans werkt. Ondertussen worden aanmerkingen op Avans nooit behandeld.

2015-09-14 13:51:16

Pia

Dit kunnen ze echt niet maken, allemaal door één toetsje.

2015-09-09 20:56:37

Meer lezen?