Terug naar overzicht

Onvoldoende inzet leidt tot negatief studieadvies

Eén zitting, twee zaken: beide aangespannen door een eerstejaarsstudent Elektrotechniek. In juli van dit jaar kreeg hij een negatief bindend studieadvies (bsa). Volgens de student is dat het gevolg van een ongelukkig verlopen project, maar de examencommissie ziet dat anders. Een continu gebrek aan inzet zou de oorzaak zijn.

De zitting is opgesplitst in twee aparte delen. Eerst komt de beoordeling van het project ter sprake, waar de student bezwaar tegen maakt. Daarna buigt het College van Beroep voor de Examens (COBEX) zich over het negatieve studieadvies dat de examencommissie hem gaf.

Ongelukkig project
De student startte in het derde blok een project met drie groepsgenoten. Aan het eind van het project vallen door verschillende redenen twee groepsgenoten weg. Het resultaat wordt als onvoldoende beoordeeld en ook de herkansing lukt niet. ‘Wij moesten de herkansing van een project dat ontworpen is voor vier personen met z’n tweeën doen’, aldus de student. Halverwege het project kreeg de student in kwestie een waarschuwing voor zijn gebrek aan inzet. Volgens de examencommissie leidde dat echter ‘niet tot verbetering in de situatie’.

Verzwaren opdracht
In blok 4 krijgt het gewraakte project een vervolg. Omdat de groep nog maar uit twee studenten bestaat, besluit de docent in eerste instantie de opdracht te verlichten. Ook wordt besloten de twee studenten apart te beoordelen vanwege een gebrekkige samenwerking. Opnieuw acht de docent de inzet van de student in kwestie onvoldoende, waarna hij besluit de opdracht enkel voor hem te verzwaren. Het COBEX reageert verbaasd. ‘Het is misschien niet de mooiste oplossing, maar we wilden niet dat deze student mee zou liften op het harde werk van de ander’, aldus de examencommissie.

Verzoek tot herbeoordeling
Ook nu weet de student het project niet met succes af te ronden. Een onvoldoende met verstrekkende gevolgen want daardoor blijft hij op 48 studiepunten steken. De student is het oneens met de beoordeling en wil dat er opnieuw naar gekeken wordt. ‘Er is geen rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden waarin ik verkeerde. Eerst wordt mijn projectgroep gehalveerd, en daarna moet ik als enige een zwaardere opdracht maken. Dat is niet eerlijk.’

BSA
De mislukte projecten maken dat de student Avans moet verlaten. Onterecht, vindt de student. ‘Ik heb alle tentamens gehaald en mijn tussentijdse beoordelingen waren allemaal positief.’ Het COBEX richt zich tot de voorzitter van de examencommissie. ‘Bij het uitgeven van een negatief advies zeg je eigenlijk: We achten je niet geschikt voor deze opleiding. Dat is een hele zware kwalificatie. Hebben jullie niet te snel geoordeeld?’ Nee, vindt de voorzitter. ‘De hele examencommissie staat achter dat besluit.’

Uitspraak
Het COBEX heeft zowel het verzoek tot herbeoordeling als het beroep tegen het negatieve studieadvies ongegrond verklaard. De student mag zijn opleiding niet vervolgen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?