Terug naar overzicht

Spaarpot hoger onderwijs nog voller: Avans een van de ‘rijksten’

Hogescholen en universiteiten hielden vorig jaar driehonderd miljoen euro over. Dat komt goed uit, want ze moeten de komende jaren extra geld in hun onderwijs steken. Avans en Inholland zijn de ‘rijkste’ hogescholen.

Het Onderwijsblad van onderwijsvakbond AOb zette de inkomsten en uitgaven van hogescholen en universiteiten op een rij. In totaal gaat het om 160 miljoen euro voor de hogescholen en 140 miljoen euro voor de universiteiten.

Avans
In het hbo steken Inholland en Avans er bovenuit: zij hielden vorig jaar respectievelijk 29 en 27 miljoen euro over. Maar onder de universiteiten waren nog hogere uitschieters. De Rijksuniversiteit Groningen boekte een overschot van 39 miljoen en de Universiteit Utrecht kwam zelfs tot 42,5 miljoen euro.

De afgelopen jaren zijn de reserves van hogescholen en universiteiten flink opgelopen, aldus het Onderwijsblad, dat van ‘opgepompte reserves’ spreekt. De vakbond wil liever dat het geld goed wordt besteed dan dat het in een spaarpot belandt.

Interen op reserves
De onderwijsinstellingen moeten drie jaar lang interen op hun reserves. Met ingang van 2015 moeten ze gezamenlijk tweehonderd miljoen euro per jaar extra uitgeven aan hun onderwijs, vooruitlopend op de extra inkomsten in de jaren erna: de basisbeurs is immers afgeschaft en na een tijdje komt er daardoor meer geld beschikbaar voor het hoger onderwijs.

In het magazine van Punt vertelde Marja Kamsma, vice-voorzitter van het College van Bestuur, hoe Avans de komende jaren gaat investeren in onderwijs en onderzoek:

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?