Terug naar overzicht

VVD op de bres voor privaat onderwijs

Zodra hogescholen en universiteiten geld gaan verdienen, komen ze in het vaarwater van instellingen die geen overheidssubsidie krijgen. Is dat wel eerlijk, vraagt de VVD zich af.

Bedrijven die betalen voor onderzoek, ondernemende wetenschappers die hun uitvinding te gelde te maken en docenten die bedrijfstrainingen geven: het levert hogescholen en universiteiten allemaal extra geld op.

Meer onderzoek
Daar is de VVD niet tegen, maar de fractie maakt zich wel zorgen over de gevolgen voor private onderwijsaanbieders als LOI en NCOI. Die kunnen immers onmogelijk opboksen tegen de miljoenen die de overheid elk jaar overmaakt naar bekostigde hogescholen en universiteiten. Hoe beïnvloedt dat de markt? De fractie wil dat minister Bussemaker van Onderwijs daar meer onderzoek naar doet.

De partij maakt zich al sinds de jaren negentig zorgen over de vermenging van publiek en privaat geld, maar stelt nu vragen over een rapport van de onderwijsinspectie dat begin augustus openbaar werd.

Concurrentievervalsing
De inspectie schrijft onder meer dat nog altijd onduidelijk is in hoeverre de commerciële activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen worden betaald met publiek geld en dat private onderwijsaanbieders bang zijn voor concurrentievervalsing.

Minister Bussemaker kondigde naar aanleiding van het rapport meer controle aan op de commerciële activiteiten van hogescholen en universiteiten. De vragen van de Tweede Kamer over het rapport moet ze nog beantwoorden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?