Terug naar overzicht

Hogescholen balen van uitstel landelijke rekentoets

Nu de landelijke rekentoets toch niet meetelt voor het eindexamen verdwijnt een belangrijke impuls om het rekenonderwijs te verbeteren, vreest directeur Ad de Graaf van de Vereniging Hogescholen. ‘Waar zijn we nu helemaal mee bezig?’

In 2016 zou de landelijke rekentoets voor het eerst meetellen op het eindexamen van alle scholieren. Dat was al jaren het plan, tot de Partij van de Arbeid er deze week de handen vanaf trok. Daarmee verdampte de kamermeerderheid: de uitslag telt voorlopig alleen mee op het vwo en niet op havo, vmbo en mbo.

Een tegenvaller voor de hogescholen. Die pleiten al jaren voor beter rekenonderwijs omdat het opleidingen veel tijd kost om allerlei lacunes weg te werken. Want juffen en meesters die niet kunnen optellen en verpleegkundigen die geen medicijnen kunnen doseren, dat schiet niet op.

Wat vindt u van de beslissing om de rekentoets uit te stellen?
De Graaf: ‘De Vereniging Hogescholen vindt meer aandacht voor rekenonderwijs cruciaal. En ik ben ervan overtuigd dat daar een zekere stimulans voor nodig is. Helemaal als het gaat om een vak dat niet elke leerling nauw aan het hart ligt. Ik zag deze week een tweet waarin stond dat er nog maar vijf leerlingen waren komen opdagen in een examenklasje van een rekendocent. Toen de toets nog mee leek te tellen, waren dat er zeventien. Deze beslissing zal niet leiden tot beter rekenonderwijs.’

Volgens de PvdA is het onderwijs nog niet goed genoeg om de toets op te nemen in het eindexamen.
‘Natuurlijk is het heel erg vervelend om te zakken. Dat is verdrietig en niet leuk. Maar kijk even goed naar wat er allemaal om die toets heen is gebouwd aan vangnetten: er is een speciale toets voor scholieren met discalculie, er zijn meerdere herkansingen, als te veel scholieren een onvoldoende halen wordt de weging aangepast. Dat zit echt wel stevig in elkaar.’

‘We hebben met zijn allen gezegd: rekenonderwijs is belangrijk. Dus waar zijn we nu mee bezig denk ik dan bij mezelf. Waarom nu dit uitstel?’

Wat betekent dit voor hogescholen?
‘Het is niet te verwachten dat het rekenniveau van aankomend studenten de komende jaren beter wordt. Terwijl dat wel nodig is. Voor de rekentoets op de pabo slaagde vorig jaar maar een kwart van de mbo’ers voor hun eerste poging, aan het einde van het jaar was dat de helft. Dat kun je wel zeggen dat het verdrietig is als scholieren hun diploma niet halen. Maar is het dan wel oké als ze op grote schaal uitvallen in het hbo?’

‘Ik snap echt niet waarom de hele rekentoets voorlopig niet meetelt. Je had ook kunnen zeggen: we zien die als een regulier vak. Net zo goed als je een diploma kunt krijgen met een vier voor aardrijkskunde, zou je dan ook een diploma kunnen krijgen met een vier voor de rekentoets. Dan had die nog enige urgentie gehad. Maar blijkbaar waren de stellingen al ingenomen en is er niet écht gezocht naar oplossingen.’

Bent u teleurgesteld?
‘Ik vind het jammer, laat ik het zo zeggen, dat het politieke de overhand heeft gekregen over de inhoud. Het gaat hier om de kwaliteit van het onderwijs, dat moet je stimuleren en daar hadden we een belangrijk instrument voor in handen. Maar als er dan een begrip als ‘afrekentoets’ wordt geïntroduceerd, dan is er als fractie natuurlijk geen weg meer terug. Dan kun je niet meer zeggen dat het misschien toch een goed idee was.’

En nu?
‘Eigenlijk verandert er nu niets. Hogescholen nemen hun verantwoordelijkheid al, en spijkeren studenten bij waar dat nodig is. Natuurlijk, hogescholen moeten bereid zijn bepaalde deficiënties weg te werken, de aansluiting is nooit één op één perfect. Maar wij vinden, en dat vonden we ook al in 2007, dat het gat te groot is. Het voorbereidend onderwijs moet een zwaardere inspanning leveren.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?