Terug naar overzicht

VVD wil meer grip op uitgaven van onderwijsinstellingen

De VVD wil zoeken naar alternatieven voor de manier waarop het onderwijs nu wordt bekostigd. De zogeheten ‘lumpsum-financiering’, een zak geld die instellingen naar eigen inzicht mogen besteden, werkt volgens hem niet goed.

Er worden te veel onderwijsinvesteringen gedaan waarvan volledig onduidelijk is wat er mee gebeurt, zei VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg zojuist in de Tweede Kamer. ‘Scholen moeten verantwoorden of gestelde doelen wel worden gehaald, het is te makkelijk om te zeggen dat de minister en de staatssecretaris dat vanwege de lumpsum niet kunnen controleren.’

Alternatieven
Duisenberg verwees bijvoorbeeld naar nieuws van gisteren over drieduizend docenten in het basisonderwijs die niet zijn aangesteld, terwijl daar wel extra geld voor naar scholen is gegaan. ‘Ik zoek naar alternatieven voor óf bij de lumpsumfinanciering.’

Moet scholen alle uitgaven dan weer tot achter de komma gaan verantwoorden, luidde de kritiek van andere Kamerleden. Het is niet de bedoelding om weer bonnetjes te gaan tellen, antwoordde Duisenberg. ‘Ik wil de vrijheid van onderwijsinstellingen behouden, maar ik wil ook de uitkomsten van het onderwijs beter in de gaten kunnen houden.’

De Tweede Kamer debatteert over de begroting van het ministerie van OCW. Vandaag is de eerste termijn van de Kamer, morgen reageren de bewindspersonen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?