Terug naar overzicht

Bestuursvoorzitter Avans: ‘Geen gelijke kansen voor alle studenten’

Alle hbo-studenten moeten gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt. Toch wordt iemand met een Nederlandse naam eerder uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan iemand met bijvoorbeeld een Marokkaanse naam. Een probleem dat ook doordringt bij het bestuur van hogescholen.

‘Het is de taak van hogescholen om een volgende generatie zodanig op te leiden dat ze aan een baan kunnen komen’, zegt Avansbestuursvoorzitter Paul Rüpp. ‘Dat geldt voor alle studenten.’ De bestuursvoorzitter reageert daarmee op het interview op de website van Punt met Farah, de student Human Resource Management, waarin zij aangeeft dat studenten van allochtone afkomst geconfronteerd worden met discriminatie op de arbeidsmarkt.

Polarisatie neemt toe
‘Aan de ene kant zien we dat steeds meer jongeren van allochtone afkomst de weg vinden naar het hoger onderwijs. En dat is een hele positieve ontwikkeling. Maar ook moet je constateren dat de polarisatie in de samenleving toeneemt. De kansen op het volwaardig meedoen in onze samenleving wordt voor deze studenten kleiner’, constateert Rüpp.

De Vereniging Hogescholen buigt zich over de vraag wat een goed antwoord zou zijn om die polarisatie weg te nemen. ‘Het is de bedoeling dat mensen op basis van hun capaciteiten worden beoordeeld. Niet op basis van afkomst of religie.’

Vooroordelen wegnemen
Zoals Farah aangeeft beginnen de problemen al bij het zoeken naar een stageplek. ‘We moeten goed nadenken welke stappen wij als hogeschool kunnen zetten om dit goed te begeleiden’, zegt Rüpp. ‘We moeten studenten en bedrijven kennis laten maken met elkaar en de vooroordelen wegnemen. Gelukkig wordt daar binnen Avans Hogeschool in de begeleiding ook aan gewerkt.’

Rüpp geeft aan dat de discussie hierover niet alleen gestart is binnen de Vereniging Hogescholen maar ook binnen Avans zelf. ‘Het is een complexe zaak. We moeten ook intern het gesprek met elkaar aangaan.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?