Terug naar overzicht

Gezondheidszorg en sociale studies experimenteren met elkaar

Met alle veranderingen in de zorg en de nieuwe eisen die aan professionals gesteld worden, moeten de academies voor sociale studies en gezondheidszorg met nieuwe ideeën komen om studenten op te leiden. Denny Dirx, docent bij de academie voor Sociale Studies Breda (ASB), is ervan overtuigd dat academies met elkaar moeten samenwerken en dat studenten los moeten komen van Avans.

‘Ik zie al jaren dat de zorg aan het veranderen is en heb mezelf afgevraagd hoe we studenten daarin kunnen meenemen,’ vertelt Dirx. ‘Ik heb mijn visie op het onderwijs aan onze directeur voorgelegd en zij was heel enthousiast. Daaruit is het Talent Lab ontstaan.’

Van elkaar leren
Het Talent Lab is geen plek waar je naartoe kunt gaan, maar de benaming van een experiment waarin wordt samengewerkt tussen studenten, docenten en professionals om een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Dat gebeurt niet alleen binnen sociale studies. Dirx: ‘Wij kunnen bijvoorbeeld ook veel leren van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) en zij van ons. Studenten moeten anders opgeleid worden en meer kunnen. Het maatschappelijke domein van Avans kan van elkaar leren.’

Volgens Dirx is co-creatie heel belangrijk. ‘Het gaat er niet alleen om wat wij als docenten willen. Wij moeten studenten ook betrekken in het proces en ze leren om ondernemender te zijn. Dat vinden ze nog wel eens lastig. Ze moeten gestimuleerd worden om hun kansen te benutten.’

Wat is de behoefte?
De komende tijd gaan ASB en AGZ met het project Thuis in de wijk aan de slag. Dirx: ‘Zowel ASB als AGZ werken naar hetzelfde beeld toe: samen leven en leren in een wijk. Deze experimenten worden nu gebundeld. Samen met de gemeente Breda zijn we gaan kijken hoe we een maatschappelijke rol kunnen vervullen in verschillende wijken, samen met studenten, docenten, bewoners en de gemeente zelf. Wat voor zorg is er nodig? Wat is de behoefte van de mensen in de wijk? We zijn nu alles aan het analyseren en hopen in februari studenten op pad te sturen.’

Imke van Gaal, projectleider bij Thuis in de wijk: ‘De grootste uitdaging momenteel is het vinden van een oplossing voor de overgang die Nederland op het moment maakt van verzorgingsstaat naar een participatieve samenleving. De Bredase wijk Heusdenhout wordt de komende tijd onze experimenteerzone. Daar gaan studenten onderzoeken hoe ze nieuwe vormen van zorg kunnen toepassen in een wijk of buurt.

Ander perspectief
Van Gaal vindt het belangrijk dat er wordt samengewerkt tussen de academies van Avans. ‘Samenwerken gebeurt nu sporadisch. Maar de vraagstukken in de praktijk kunnen niet meer worden opgelost vanuit één perspectief. Samenwerken is een must. Niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten. Dat vergt in het begin flink wat afstemming en oprechte nieuwsgierigheid om elkaar te begrijpen. We spreken andere talen, maar zodra we die begrijpen, wordt het leuk.’

Niet makkelijk
Volgens van Gaal is deze vorm van samenwerken experimenteel. ‘Ontdekkender wijs komen we tot nieuwe en creatieve vormen van samen leren en leven. Gaaf om te zien wat dit uiteindelijk gaat doen met onze studenten en docenten.’ Dirx merkt op dat docenten wel moeten willen veranderen. ‘Het moet anders in het onderwijs. Dat is niet makkelijk. Natuurlijk zijn we allemaal enthousiast, maar zijn we bereid om in de avonduren te werken en los te komen van het standaard onderwijsprogramma? Het is de vraag of dat allemaal gaat lukken, maar dat gaan we ontdekken. Een spannende tijd.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?