Terug naar overzicht

Hogeschoolmedewerker ontvangt ontslagvergoeding van vier ton

Een medewerker van de Haagse Hogeschool kreeg vorig jaar een ontslagvergoeding van ruim vier ton. Minister Bussemaker vindt het jammer dat ze daar geen stokje voor kan steken.

Medewerkers van onderwijsinstellingen vallen niet onder de Wet normering topinkomens (WNT), schrijft Bussemaker in antwoord op Kamervragen van het CDA. De maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro in de WNT geldt alleen voor topfunctionarissen. Uit informatie die de Onderwijsinspectie opvroeg bij de Haagse Hogeschool blijkt ‘helaas’ dat de ontslagvergoeding naar een medewerker is gegaan.

Meest voordelige oplossing
De vergoeding was hoog, schrijft de minister, maar heeft de zogeheten kantonrechtersformule waarmee die berekend wordt (leeftijd maal dienstjaren maal verwijtbaarheidsfactor) niet overschreden. De hogeschool heeft voor de meest voordelige oplossing gekozen, concludeert Bussemaker met de Onderwijsinspectie. ‘Mij rest niets anders dan me hier bij neer te leggen.’

De ontslagvergoeding staat volgens haar wel op gespannen voet met het doel en de geest van de WNT. Het kabinet wil het bereik van de wet uitbreiden naar alle medewerkers, voegt ze daaraan toe. ‘Ontslagvergoedingen van deze omvang zullen dan tot het verleden behoren.’

Punt. Of had jij nog wat?

Bob de huisbaas

Gelukkig heeft Jet de eerste 200.000 euro alweer terug via de belasting op ontslagvergoeding

2015-11-13 17:23:17

Meer lezen?