Terug naar overzicht

Nu of nooit voor associate degree

De associate degree-programma’s in het hbo staan op een kruispunt. Ze moeten gebruikmaken van de huidige politieke steun en hun bestaansrecht zo snel mogelijk bewijzen, aldus een nieuw rapport in opdracht van het ministerie.

‘Klaar voor de groei?’ luidt de wat aarzelende titel van het maandag verschenen onderzoek naar de tweejarige ad-programma’s tussen mbo- en hbo-bachelorniveau. In de jaren 2006 tot 2011, toen de programma’s proefdraaiden, groeide hun aantal als kool. Daarna stopte dat en liep ook de instroom van studenten licht terug.

Economische crisis
Dat kwam mede door de terughoudendheid van hogescholen. Slechts enkele ad-programma’s wisten veel studenten te trekken. Bij andere ad’s lukte dat veel minder goed. Dat lag volgens de onderzoekers niet alleen aan de hogescholen zelf, maar ook aan de onbekendheid van de ad’s en aan de economische crisis: werkgevers hadden minder geld om hun personeel op cursus te sturen.

Maar er gloort hoop voor de ad’s. Minister Bussemaker vindt ze belangrijk, bleek uit haar Strategische Agenda. Ze wil dat het zelfstandige hbo-opleidingen worden die die niet langer onderdeel zijn van een volledig bachelorprogramma. Verschillende hogescholen willen de schouders eronder zetten en er lopen alweer 29 nieuwe aanvragen voor ad-opleidingen.

Rest de vraag of ook de werkgevers over de brug komen. Hogescholen hebben volgens de onderzoekers pijnlijk ervaren dat ad’s soms weinig studenten trokken, ook al hadden werkgevers verzekerd dat ze er belangstelling voor hadden. Er beginnen nu minder werkenden aan een ad dan in 2008.

Beperkt aanbod
Volgens Michael van Straalen, voorzitter van werkgeversorganisatie MKB-Nederland, heeft dat inderdaad met de crisis te maken, maar ook met het beperkte aanbod. ‘Als je een opleiding maar op twee plaatsen in Nederland kunt volgen, moet je daar soms honderd kilometer voor reizen. Dat is voor veel deeltijdstudenten niet op te brengen.’

Hij denkt dat het aantal ad’s in Nederland flink zal groeien als alle hogescholen er een kunnen starten, zelfs als ze geen verwante bacheloropleiding hebben. ‘Wij hebben er op aangedrongen dat die eis in de wet komt te vervallen.’

Overal aanbieden
Verder hoopt Van Straalen dat hogescholen hun ad-opleidingen straks overal mogen aanbieden, dus ook in plaatsen waar ze nu nog geen vestiging hebben. ‘Hogescholen erkennen steeds vaker dat het wat koddig is om mensen honderd kilometer te laten reizen voor een opleiding.’

Minister Bussemaker heeft nog niet op het rapport gereageerd. De ad’s zullen aan de orde komen bij de behandeling van haar Strategische Agenda in de Tweede Kamer.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?